“FERMENTERET RAPS LIGESÅ GODT SOM MEDICINSK ZINK…”

Sådan lyder konklusionen fra Københavns Universitet, der netop har offentliggjort sine resultaterne fra et stort forsøg udført på 1.240 smågrise. Årsagen skal findes i de sundhedsfremmende fordele i fermenteret raps, der har fået de københavnske forskere til at konkludere, at: ”Fermenteret raps er mindst lige så effektivt til at forbedre tilvækst, udvikling at tarmen og tarmsundhed for smågrise”.

 Skulle finde alternativer til zink

Forsøget har undersøgt, om fermenteret raps kan forbedre både vækst, udvikling af mavetarm-system samt smågrises sundhed sammenlignet med et foder uden sundhedsfremmende effekt, nemlig soyaproteinkoncentrat uden zink og soyaproteinkoncentrat tilsat 2.500 ppm zink oxid. Diæterne blev tildelt ved fravænning efter 28 dage og frem til dag 85.

 Download den videnskabelige publikation her

Tilvækst uden zink

Flere svineproducenter bekymrer sig om en reduceret tilvækst, når zink oxid udfases i 2022, men det behøver ikke at være tilfældet. Forsøget viste nemlig, at tilvæksten kan bibeholdes og for nogle endda stige, når zink fjernes fra foderet og fermenteret raps indsættes.

Mette O. Nielsen, Professor hos Århus Universitet, forventede et dyk i tilvæksten: ” Vi regnede med et lille fald i den daglige tilvækst grundet en større koncentration af fiber i diæten, men i stedet fik vi større tilvækst”.

Fermenteret raps forbedrede smågrisenes tilvækst med cirka 600 gram i forhold til diæten med zink og soyaproteinkoncentrat og 2,4 kilo i forhold til diæten med soyaproteinkoncentrat alene.

EP100i er et funktionelt tilskudsfoder baseret på fermenteret raps


Udvikling af mavesundhed

En sund tarm er lig med en god sundhed. Mere præcist måles tarmsundhed på tarmens evne til at optage og udnytte foder. Derud over er forudsætningen, at sammensætningen af tarmens bakterier skal være så mangfoldig, som muligt, og desuden må sygdomsfremkaldende bakterier ikke være i overtal.

Både diæten med medicinsk zink og fermenteret raps var bedre til at udvikle tarmens evne til at optage næring (målt på længden af smågrisenes tarmtrevler) sammenlignet med soyaproteinkoncentrat. De selv samme diæter påvirkede positivt mangfoldigheden af bakterier i tarmens mikroflora sammenlignet med kontrollen.

Læs om Anders Jessen, der har udfaset medicinsk zink for flere år siden. 

Tarmbetændelse fundet hos zink-grise

Et andet vigtigt parameter for at fastlægge smågrises sundhed er tykkelsen af tarmens barriere. Barrieren beskytter smågrisenes blodbaner mod sygdomsfremkaldende bakteriers indtrængen, og her skal barrieren være tyk og tæt for at beskytte grisen. Tarmbarrieren er med til at bestemme, hvor godt grisens immunforsvar virker. Forsøget undersøgte også, hvor veludviklet smågrisenes immunforsvaret var (målt på GALT-struktur) på tværs af diæter.

Hos smågrise fodret med fermenteret raps var tarmbarrieren forøget og immunforsvaret mere end 8 gange så veludviklet som zink-grise og grise fodret alene med soyaproteinkoncentrat.

Desuden fandt forskere let til moderat tarmbetændelse i grise fodret med zink og soyaproteinkoncentrat og soyaproteinkoncentrat alene.

“Noget af det, vores kunder bliver mest overraskede over er, at zink i store doser faktisk er med til at skade immunforsvaret for smågrisene. Det betyder også, at der er mulighed for at opnå en bedre mavesundhed ved at køre zink-frit. En fordel, der har givet mere robuste grise og bedre tilvækst for en lang række af vores kunder”, siger Jens Legart, CEO for European Protein.

Download skema her

Kilde: Gizaw D. Satessa et al., Impact of Dietary Supplementation of Lactic Acid Bacteria Fermented Rapeseed with or without Macroalgae on Performance and Health of Piglets Following Omission of Medicinal Zinc from Weaner, Animals, 2020, 10(1),137’

MÅSKE ER DU OGSÅ INTERESSERET I:

SEMINAR OM MAVESUNDHED

Se en lille bid af pointerne fra årets seminar om mavesundhed her på siden. ...

SOEN AFGØR GRISENS MAVESUNDHED

Vidste du, at fundamentet til grisens sundhed allerede støbes i drægtigheds- og diegivningsperioden? Med konceptet "De første 175 dage", påvirkes grisens sundhed både inddirekte via soen og direkte via smågrisefoderet. ...

DNA-TEST SLADRER OM EFFEKTEN AF SO-OG SMÅGRISEFODER

European Protein er allerede i gang med de første prøvetagninger hos søer og smågrise. Formålet er at dokumentere og sammenligne sundhedseffekten af landmandens nuværende foder med effekten efter brug af European proteins tilskudsfoder EP199. Ved brug af DNA-test vil landmanden kunne kortlægge sin besætnings bakterieproblemer helt nøjagtigt. Samtidig får landmanden mulighed for at evaluere sit nuværende foders effekt på tarmsundheden....

Halvanden gris mere per årsso

Magre søer og en malkeydelse med plads til forbedring gav udfordringen for opformeringsbesætningen, NyborgAvl. Nikolaj Larsen havde afprøvet flere typer af tilskudsfoder, men kom altid tilbage til basis, når tilskudsfoderet ikke længere virkede efter hensigten. Derfor regnede han heller ikke denne gang med vedvarende resultater. ...

Bedre søer giver bedre grise

En stigning i kuldstørrelse og mangel på mælkeproduktion er en stadig stigende udfordring for griseproducenter. Et større antal pattegrise skal deles om den samme råmælk, og derfor er kravene til soens mælkeproduktion større end tidligere. ...

Lad dig ikke spise af med dårlige resultater, når zink udfases!

Thomas Jessen tog zink ud af sit foder for fire år siden for at udfordre sig selv og sin forretning. Thomas har ikke tabt på tilvæksten - tværtimod har han fået større og mere robuste grise uden mere brug af antibiotika. ...