fbpx

Klik på billedet for at afspille video. Prøv at klikke to gange, hvis den ikke går igang med det samme. Hvis du ikke kan afspille filmen, skyldes det, at du har slået visse cookies fra. Gå i stedet direkte til YouTube for at se filmen.

FLERE FRAVÆNNEDE GRISE MED HJÆLP FRA EP199

I juli 2019 indsatte Stokkevadgaard EP199 til søerne for at forbedre ædelyst og malkning. Gennem både management og med hjælp fra EP199, har ejer Michael Rasmussen fravænnet tre grise mere per årsso, og ligger nu på i alt 41 fravænnede grise. 

Stokkevadgaard ejes af Michael Rasmussen, der driver svineproduktion og markbrug. Svineproduktionen består af 765 årssøer inklusive kernebesætning med Landracesøer, og der sælges 30 kilos grise, som passes af 5 medarbejdere.

FOKUS PÅ BÅDE PROTEINER OG HÆNDER I FARESTALDEN

I juli 2019 valgte Stokkevadgaard at gå i gang med EP199 for at øge søernes egenfravænning samt antallet af fravænnede grise per årsso:

Efter faring fik soen ædeværing. Den kom op, drak lidt vand, men vi kunne ikke få den til at optage foder. Og når den ikke optager foder, kunne den heller ikke begynde at producere mælk, og det gjorde så, at de malkede dårligt fra starten af. Pattegrisene faldt fra, og vi måtte lave rigtig mange ammesøer. Så det gjorde, at vi havde en egenfravænning nede på 12 grise, og det var ikke tilfredsstillende i vores verden.

Efter at have fodret både polte og søer i drægtighedsstalden, fulgte foderet med over i farestalden i november måned.

“Produktet EP199 har vi kørt med siden juli i vores drægtighedsstald og vores poltestald, og vi har kørt fuldt ud siden 1. november 2019. Det er det, vi klart kan begynde at se effekter af nu.”

Ud over nyt proteinfoder, ansatte Michael flere nye medarbejdere i farestalden i efteråret 2019. De skulle være med til at give flere hænder og derigennem forbedre resultaterne i farestalden. Stokkevadgaard havde i forvejen en meget lav dødelighed i farestalden, der steg en smule efter ansættelsen af nye medarbejder, men som er faldet igen til samme lave niveau efter indkøring.

Michael kendte i forvejen lidt til European Protein, fordi han bruger soyaproteinet EP200 til smågrisene, og fordi han i European Proteins spæde start prøvede den første version af raps til smågrise:

“EP200 er simpelthen et fantastisk produkt. Jeg har prøvet proteinkoncentrat fra flere producenter, men efter vi er gået over til EP200 i vådfoderet til smågrisene, har det bare kørt.”

BEDRE ÆDELYST OG MERE MÆLK HOS SØERNE

Michael har nu lettere ved at få søerne til at spise efter faring, og det kan ses på grisene.

“I forbindelse med, at vi kører med EP199’eren, så har vi set en bedre ædelyst i farestalden generelt. Søerne er blevet mere livlige efter at skal have foder og slikker deres krybber mere rene. Vores fødte grise er i rigtig fin fødselsvægt, og det kan vi også se på, at vores dødelighed er meget lav i farestalden. Så kuldvægten er rigtig flot, stor og ens grise, vi får. I perioden, hvor vi har brugt EP199, er vi steget fra 12-14 i egenfravænning.”

Forbedringerne i farestalden giver ikke kun mere stærke pattegrise, men gør også fravænning lettere, fortæller Michael:

I og med at grisene er større ved fravænning, har vi nemmere ved at få dem igennem vores klimastald. De fravænnede grise trives bedre efter fravænning, og det kan jeg se ved, at de ikke går i stå efter fravænning. De optager foder fra dag 1, når de kommer i klimastalden.

STIGNING I LEVENDEFØDTE OG FRAVÆNNEDE GRISE PER ÅRSSO

EP199 bidrager til mere ens og vitale grise, fordi proteinet modvirker betændelsestilstande i soen. Samtidig optager og udnytter soen næringsstoffer og mineraler bedre under drægtighed. Op til faring stiger antallet af røde blodlegemer og derigennem øges tilførslen af ilt til fostrene.

“Vores dødelighed før vi startede på EP199, var faktisk også fornuftig lavt på 6-8 %, men det var taget basis ud fra et antal levendefødte på 17, og i dag ligger vi på 19,5-20 levendefødte med samme procent døde. Så vi føler, at vi får nogle rigtig levestærke grise født.”

Når søerne får EP199 malker de bedre og mælken indeholder op til 40 % flere antistoffer. Derfor fravænner søerne flere og mere robuste grise:

Vi er gået fra i 2019, sommeren, hvor vi lå på 36-37 grise, og aktuelt de sidste 6 uger, der har vi fravænnet 42,5. Så vi har hævet os 4,5 grise det seneste halve år. Men det er også klart, at vi har noget management ind over, men i og med at vi får flere levendefødte, er der også basis for at lave det resultat.

SUNDE SØER ER EN GOD FORRETNING

EP199 koster os 160 kroner per årsso at køre med, og i og med, at jeg har fået 4,5 grise til modsvar, tænker jeg, at det er en okay business”,

fortæller Michael og tør godt anbefale det funktionelle protein til andre svineproducenter:

“Jeg kan kun sige til andre svineproducenter, der ikke har høj egenfravænning og søerne går en lille smule i stå eller ikke æder godt i farestalden, prøv produktet EP199.”

OM EUROPEAN PROTEIN

European Protein er en dansk familieejet protein producent. Vi arbejder for at fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2011, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

European Protein GMP+ certificate

European Protein er GMP+-certificeret

HOVEDKONTOR

European Protein A/S
Vorbassevej 12, 6622 Bække, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]
CVR. 33643675

FABRIKKER

Danmark
Mangehøje 4, 7300 Jelling, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

Ukraine
222-a Vokzalna Street, Rokytne 09600, Kyiv Region, Ukraine
+38 044 390 40 54, [email protected]

USA
1201 N Ellis Rd #7055, Sioux Falls, SD 57107, USA
+1 605-338-9775, [email protected]