fbpx

Nyt tilskudsfoder giver halvanden gris mere per årsso

Udfordringer med tynde søer og mangel på mælkeydelse, fik Nyborg Avl til at afprøve et nyt tilskudsfoder i sin foderblanding.

Nikolaj Larsen ejer og driver Nyborg Avl, der er en opformeringsbesætning med 550 Landrace-søer i Holstebro. Nyborg Avl har haft samme sundhedsstatus i 15 år og afsætter primært sine polte til faste aftagere i Danmark. Produktionsmålene er sundhed, holdbarhed og ensartede so-polte.

Søerne får hjemmeblandet vådfoder og smågrisene får tørfoder.

”Vi ved alle, at en so med et godt huld lægger flere æg ned, har færre omløbninger og malker bedre. Vi havde for mange magre søer, der malkede for lidt. Vi havde allerede prøvet flere forskellige løsninger, som kun fungerede i en kort periode,” siger Nikolaj Larsen, der forventede endnu en kortvarig effekt med det nye tilskudsfoder.

Tilskudsfoder er ventetiden værd

Nikolaj blev bedt om at væbne sig med tålmodighed i mindst seks måneder for at se de første resultater og ni måneder for den endelige effekt. Tilskuddet skulle nemlig først have tid til at ændre bakteriesammensætningen i søernes mavetarmsystem.

”Det tog cirka et halvt år, før vi for alvor så resultater, og her et år efter, er resultaterne vedholdende”, fortæller en glad Nikolaj Larsen.

Resultater med tilskudsfoder til søer

Hos Nyborg Avl oplever de, at søerne nu malker bedre og holder huldet på trods af, at der fravænnes halvanden grise mere end før.

”Dødeligheden er faldet med 3-4 procentpoint. De småfødte er mere vitale, og de kommer hurtigere op i mellemstørrelsen, så de følger resten af kuldet”, siger Nikolaj om resultaterne og fortsætter: ”Vores fravænningsvægt er steget med et halvt kilo”. Tilskudsfoderet har samtidig haft en positiv effekt på arbejdsbyrden i farestalden. Søerne er blevet bedre til at passe grise, og det giver en nemmere hverdag for medarbejderne”.

Sådan virker EP199 på søer

EP199 reducerer antallet af sygdomsfremkaldende bakterier i tarmen og dermed smittepresset fra gødningen i stalden. EP199 er lettere at optage og udnytte for søen, og gevinsten er blandt andet en bedre mælkeydelse. Når de sygdomsfremkaldende bakterier undertrykkes, styrkes immunforsvaret og antallet af antistoffer i soens råmælk øges med op til 40 % sammenlignet med soyaskrå. Det betyder, at pattegrisene får et bedre immunforsvar via råmælken og bliver mere modstandsdygtige.  EP199 består af mælkesyre-fermenteret raps tilsat tang.

Effekten af EP199 er afprøvet i kommercielle besætninger såvel som af flere danske og udenlandske universiteter.

Find flere informationer om EP199 her

Resultater med udfasning af medicinsk zink

Nyborg Avl valgte samtidig at udfase medicinsk zink for at være klar med en løsning før forbuddet mod medicinsk zink træder i kraft i 2022.

”Vi ville gerne udfase zink før tid, og derfor begyndte vi at anvende EP100i til smågrisene. Smågrisene har nu et større foderoptag og en bedre tilvækst sammenlignet med før, hvor vi brugte medicinsk zink”.

Sådan virker EP100i på smågrise

EP100i fremmer en gavnlig bakteriesammensætningen i mavetarmkanalen. Tilskuddet udvikler den umodnes tarms evne til at kunne udnytte og optage foder. Samtidig udvikler EP100i smågrisenes immunforsvar og reducerer betændelse i tarmene sammenlignet med både soyaproteinkoncentrat (SPC) og soyaproteinkoncentrat tilsat medicinsk zink (SPC+zink). Op til 30 kilo giver EP100i en bedre tilvækst på to kilo sammenlignet med SPC og et kilo sammenlignet med SPC+zink.

Effekten af EP100i er dokumenteret i stor-skalaforsøg af Københavns Universitet og i kommercielle besætninger.

Find flere informationer om EP100i her.

FLERE CASES

Finsk kødproducent foran i klimaløbet
Skiftede soja ud med fermenteret rapsskrå
Fermenteret-proteintilskud-giver-benhårde-søer
Avler sundhed med lokalt protein
HC-Gæmelke-fik-større-mælkeydelse-hos-søerne
Gitte-Jessen-har-fravaennet-120tusinde-zinkfri-smaagrise
100-FE-sparet-i sofoderet-per-årsso
Svineproducent der fodrer EP199 til sine søer.
Thomas Jessen anvender fermenteret raps EP100i i sit smågrisefoder

OM EUROPEAN PROTEIN

European Protein er en dansk familieejet protein producent. Vi arbejder for at fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2011, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

European Protein GMP+ certificate

European Protein er GMP+-certificeret

HOVEDKONTOR

European Protein A/S
Vorbassevej 12, 6622 Bække, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]
CVR. 33643675

FABRIKKER

Danmark
Mangehøje 4, 7300 Jelling, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

Ukraine
222-a Vokzalna Street, Rokytne 09600, Kyiv Region, Ukraine
+38 044 390 40 54, [email protected]

USA
1201 N Ellis Rd #7055, Sioux Falls, SD 57107, USA
+1 605-338-9775, [email protected]