Ny vej til større mælkeydelse hos soen

Vil du gerne øge soens egenfravænningen og reducere antallet af ammesøer? Og har du måske allerede høstet fordelene af fibre i sofoderet?

Fodring af soen med EP199 bidrager til en bedre mælkeproduktion og større egenfravænning.  Derfor får både so og medarbejdere nemmere ved at passe grise og øge pattegriseoverlevelsen.

Læs herunder om, hvordan EP199 kan hjælpe dig til bedre resultater i farestalden.