fbpx

Ny vej til større mælkeydelse hos soen

Vil du gerne øge soens egenfravænningen og reducere antallet af ammesøer? Og har du måske allerede høstet fordelene af fibre i sofoderet?

Fodring af soen med EP199 bidrager til en bedre mælkeproduktion og større egenfravænning.  Derfor får både so og medarbejdere nemmere ved at passe grise og øge pattegriseoverlevelsen.

Læs herunder om, hvordan EP199 kan hjælpe dig til bedre resultater i farestalden. 

STØRRE KULD STILLER HØJE KRAV TIL SØERNES MÆLKEYDELSE

Søerne får et stadig stigende antal grise at passe, og derfor er søerne i højere grad udfordrede på mælkeydelsen.

Råmælken er særdeles vigtig for pattegrisen, da ingen eller for lidt råmælk, oftest har en dødelig udgang. Råmælken indeholder vigtige antistoffer, som bruges løbende til at bekæmpe infektioner. Nogle endda op til 6 måneder efter faring (SEGES).

For lidt mælk ved soen øger behovet for ammesøer, og det tærer på din bundlinje. Derfor er mælkeydelsen og dermed en høj egenfravænning et vigtigt fokusområde i svineproduktion.

Nogle svineproducenter vælger at investere i et mælkeanlæg til at supplere somælken, mens andre holder fast i, at soen selv skal kunne fodre sine grise.

Uanset, hvad du foretrækker, kan en ændret foderstrategi oftest bidrage til bedre malkning og egenfravænning.

Besætninger, bakterier, genetik og management er forskellige fra gård til gård. Derfor varierer hastigheden og effekten af en øget indsats for at fremme malkningen også.

Et billede af nyfødte pattegrise, der dier ved soen

TARMBAKTERIERS BETYDNING FOR MÆLKEYDELSE

Foderstrategi og tarmsundhed har betydning for soens yverdannelse, generelle produktivitet og evnen til at malke.

Og både typerne samt sammensætningen af bakterier i tarmen er med til at bestemme, hvor godt soen malker, og hvor stort et antal antistoffer, hun videregiver til pattegrisene.

Grise fra førstegangslæg er mere udsatte, fordi soen typisk ovefører mindre passiv immunitet. Derfor er der stor plads til forbedring af mængden af antistoffer, der videregives via mælken. I grafen herunder kan du se, at antistofferne i råmælken kan forsøges med op til 40% for søerne med førstegangslæg. For søer med flere læg, kan du forvente en forbedring med op til 25%.

Kilde: Grela et al, 2019. Se oprindelige data her 

Tarmens mikroflora defineres som sund, når sammensætningen af bakterier er mangeartet, og når ingen sygdomsfremkaldende bakterier dominerer bestanden.

En tarm i balance med nøje udvalgte bakterier giver en lang række sundhedsfordele, som du kan nyde godt af i produktionen.

Nøglen til at opnå den fordelagtige tarmsundhed er mælkesyre-fermenterede proteiner.

BLODPARAMETRES BETYDNING FOR KVALITETEN AF RÅMÆLK

Antallet af hvide og røde blodlegemer har betydning for både malkningen og dannelse af antistoffer.

De røde blodlegemers funktion er blandt andet at transporterer ilt, mineraler og næringsstoffer rundt blodet. Både til fostrene, men også til yveret.

Hvide blodlegemer er med til at bestemme mængden af antistoffer i yveret og dermed i mælken. En lille del af antistofferne stammer fra de hvide blodlegemer fra soens tarmsystem (SEGES).

Formålet med disse antistoffer er at immunisere grisen over for sygdomsfremkaldende tarmbakterier, som den nyfødte pattegris møder i soens gødning.

Mælkesyre-fermenterede proteiner er med til at reducere antallet af sygdomsfremkaldende bakterier i soens gødning, og derfor reduceres smittepresset fra so til pattegris.

Fermenterede proteiner øger antallet af hvide og røde blodlegemer, og fremmer dermed kvaliteten og mængden af mælk gennem bedre iltning og dannelse af flere antistoffer.

EN STIGNING AF PROTEIN OG MINERALER I BLODET

Proteinindholdet i mælken hænger i høj grad sammen med mængden og tilgængeligheden af proteiner i sofoderet.

Fermenterede proteiner udnyttes bedre af soen, og derfor påvirkes indholdet af protein i soens mælk. Du skal være opmærksom på, at fodring med fermenterede proteiner kan give protein-diarré, selvom du anvender samme mængde protein, som før. Derfor skal du være klar til at skrue på protein-niveauet, hvis du ser protein-diarré.

Mineraler i fermenteret protein optages nemt af soen, og derfor videregiver hun også en større andel mineraler til pattegrisene, herunder zink, kobber og jern. I tabellen herunder kan du se forskellen på mineraler i blodet hos grise fra førstelægssøer, der er fodret med fermenterede protein (eksperiment) og et standard foder(kontrol).

Kilde: Czech et al, 2019. Se oprindelige data her 

Betændelsestilstande hæmmer soens mælkeydelse

Betændelsestilstande  – også kaldet inflammation – har en særdeles negativ effekt på soens produktivitet, og derfor har du interesse i at reducere betændelsestilstande i dit sohold så meget som muligt.

Betændelse kan opstå ved enten fysisk eller psykisk stress, og derfor skal udefrakommende psykisk stress forsøges at formindskes – særligt i tiden op til faring.

De fysiske tilstande omfatter for eksempel betændelse i børen, som kan betyde mindre kuld. Betændelsestilstande hos soen kan også forårsage mælkemangel på grund af nedsat energiomsætning (SEGES nr. 1196).

Betændelse kan både skyldes udefrakommende bakterier eller fysiske skader fx via yveret, men kan også forekomme når sygdomsfremkaldende bakterier opformeres i tarmkanalen (SEGES, nr. 1196).

Dit foder er med til at påvirke tarmens sammensætning af bakterier. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på at bruge mælkesyre-fermenterede proteiner, der reducerer betændelsestilstande, og som holder uønskede tarmbakterier i skak.

Med EP199 reduceres betændelse i soen, og samtidig reduceres antallet af uønskede bakterier, herunder E.coli, Salmonella, Clostridium Per. og Fungi med op til 96%.

Kilde: Grela et al, 2019. Se oprindelige data her 

HVAD KOSTER EP199 AT TILSÆTTE I SOFODERET?

Meromkostningen afhænger af:

1) hvad EP199 erstatter i dit foder,

2) om du selv blander dit foder,

3) soholdets foderforbrug og ikke mindst,

4) hvad dit foder koster i dag.

Vi vil meget gerne give dig en præcis pris, når vi har kigget nærmere på optimeringen. Typisk ligger merprisen på 175-200 kr. per årsso.

Send dine informationer i formularen, og du vil blive kontaktet med en pris.

SÅDAN BRUGES FERMENTERET PROTEIN I SOFODER

Først indsættes EP199 i drægtighedsstalden med 4%. Når soen har ædt EP199 gennem hele drægtighedsperioden, følger EP199 med over i diegivningsfoderet, hvor dosis øges til 9%.

Vi tilbyder gerne at hjælpe med optimeringen via uvildige samarbejdspartnere.

DERFOR TAGER EN ÆNDRING AF TARMFLORAEN TID

En del kunder kan dårligt vente med at få en bedre produktion, og derfor kan seks måneder virke som lang tid, før du ser resultater. De endelige resultater ser du først efter to cykler.

Sundhed tager tid, fordi en sund tarm tager tid at opbygge. Særligt, hvis soen ikke har udviklet en sund tarm og tarmflora fra pattegris af.

En pludselig ændring i diegivningsfoderet fra 0-9 % er for drastisk en ændring i farestalden, og kan have en negativ effekt. Derfor skal du altid starte i drægtighedsstalden. Allerbedst er effekten, hvis du kan starte ved dine sopolte.

FLERE CASES

Finsk kødproducent foran i klimaløbet
Skiftede soja ud med fermenteret rapsskrå
Fermenteret-proteintilskud-giver-benhårde-søer
Avler sundhed med lokalt protein
HC-Gæmelke-fik-større-mælkeydelse-hos-søerne
Gitte-Jessen-har-fravaennet-120tusinde-zinkfri-smaagrise
100-FE-sparet-i sofoderet-per-årsso
Svineproducent der fodrer EP199 til sine søer.
Thomas Jessen anvender fermenteret raps EP100i i sit smågrisefoder

OM EUROPEAN PROTEIN

European Protein er en dansk familieejet protein producent. Vi arbejder for at fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2011, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

European Protein GMP+ certificate

European Protein er GMP+-certificeret

HOVEDKONTOR

European Protein A/S
Vorbassevej 12, 6622 Bække, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]
CVR. 33643675

FABRIKKER

Danmark
Mangehøje 4, 7300 Jelling, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

Ukraine
222-a Vokzalna Street, Rokytne 09600, Kyiv Region, Ukraine
+38 044 390 40 54, [email protected]

USA
1201 N Ellis Rd #7055, Sioux Falls, SD 57107, USA
+1 605-338-9775, [email protected]