Et billede af smågrise, der trives i klimastalden

SÅDAN PÅVIRKER ZINK GRISENS TARM

Hvad sker der, når du bruger zinkoxid (ZnO) i fravænningsfoderet? Mange griseproducenter vil nok svare: “Vi får mindre diarré”. Og selvom det er rigtigt nok, ved de færreste,  at zinkoxid samtidig gør skade på immunforsvaret og giver betændelse. Kigger du på grisens tarm i et mikroskop, kan du se hvorfor.

FORSKELLEN PÅ EN SUND OG USUND TARM

Målet er at producere sunde pattegrise, der er klar til at omsætte foder ved fravænning. For at opnå en sund og funktionel tarm, er det nødvendigt med en veludviklet arkitektur i tarmen, en tæt og tyk tarmbarriere og en mangfoldig og sund sammensætning af bakterier i tarmen. Du kan se forskellen på en sund og usund tarm på illustrationen herunder. Den sunde tarm beskytter grisens blodbane mod dårlige bakterier, mens den utætte tarm lader bakterierne trænge ind i blodbanen.

På billedet ses forskellen på en sund og en usund tarm - også kaldet en utæt tarm

FORDELE MED ZINKOXID I FRAVÆNNINGSFODERET

Zinkoxid øger antallet af bakterietyper i grisens tarmflora, og hjælper til at udvikle tarmtrevlerne (villi), hvorfra al næring optages.

Kigger du nærmere på billederne af tarmen ti dage efter fravænning, kan du se, hvordan forskelligt foder påvirker tarmen.

På billede 1 er grisen fodret med sojaproteinkoncentrat (SPC) uden zinkoxid.

På billede 2 er der tilsat 2.500 ppm zinkoxid til sojaproteinkoncentratet (SPC).

Billede 3 viser fodring uden zinkoxid, men med sojaproteinkoncentrat (SPC) og 10% fermenteret raps (EP100i).

Billederne viser tarmtrevlerne i tyndtarmen.

En billede, der viser tyndtarmen på en smågris, der er fodret med soja og zink oxid.
En billede, der viser tyndtarmen på en smågris, der er fodret med soja og fermenteret raps.

Billede 1.  Fodring med sojaprotein (SPC) uden zinkoxid har resulteret i en underudviklet tarm med korte tarmtrevler. På Billede 2 har soja og zinkoxid i kombination øget tarmtrevlernes længde. Tarmtrevlerne sidder dog langt fra hinanden, og derfor er blodbanen ikke lige så godt beskyttet, som det ses på Billede 3. Grisen på billede 3 er fodret med sojaprotein og fermenteret raps uden tilsætning af zinkoxid. Du kan se, at tarmtrevlerne er lange og sidder tæt sammen. Dermed er grisen bedre beskyttet mod sygdomsfremkaldende bakterier, og der er mindre sandsynlighed for, at bakterierne vandrer over i blodbanen.

ULEMPER MED ZINKOXID I FRAVÆNNINGSFODERET

Grisene bruger energi på at bekæmpe betændelsen og derfor vokser de mindre, bliver mere modtagelige overfor infektioner og nogle grise stopper helt med at æde.  Derfor har du interesse i at holde betændelsestilstande nede.

Betændelsestilstande kan bedømmes på en skala fra 0 til 3, hvor 0 er; Ingen tegn på betændelse og 3 er; Alvorlige tegn på betændelse.

Vi tager eksemplet fra før og kigger nærmere på betændelsestilstandene ved fodring med eller uden zinkoxid. På diagrammerne kan du se, at begge grupper af grise, der blev fodret med sojaprotein MED (den grønne bjælke) og UDEN zinkoxid (den grå bjælke), lider af moderat til alvorlig betændelse. Den tredje gruppe grise (blå bjælke), som har fået sojaprotein og fermenteret raps, men ingen zinkoxid, har det laveste niveau af betændelse ud af de tre grupper af grise.

Den sidste gruppe af grise, der blev fodret med fermenteret raps, havde i øvrigt færre tilfælde af kompliceret diarré.

En tabel, der viser, hvordan det fermenterede rapsprotein EP100i dæmper betændelsestilstande i smågrisens tyndtarm og tyktarm sammenlignet med andre fodertyper
En tabel, der viser, hvordan det fermenterede rapsprotein EP100i dæmper betændelsestilstande i smågrisens tyndtarm og tyktarm sammenlignet med andre fodertyper

Diagrammerne viser intraepithelial og stromal lymfocyt infiltration i tynd-og tyktarm i de tre grupper; sojaprotein koncentrat uden zink, sojaproteinkoncentrat tilsat 2500 ppm zink og til sidst sojaprotein tilsat 10% EP100i uden zink. Lymfocytter er immunceller, der cirkulerer i blodet for at bekæmpe og ødelægge virus og skadelige bakterier. Desto flere lymfocytter, desto større betændelse i kroppen. Enterocytter sørger for at optage næring til grisen og skal derfor gerne være til stede i et stort antal. 

Diagram 1) og 2) viser en forøget infiltration af lymfocytter for grise fodret med henholdsvis sojaprotein koncentrat (SPC) med (Grøn søjle) og uden zink (Grå søjle), der indikerer en subklinisk betændelsestilstand med moderat til alvorlig skade på tarmens intraepithelielle barriere. Grise fodret med EP100i havde derimod en signifikant lavere grad af betændelse sammenlignet med sojaprotein med og uden medicinsk zink.

ANDRE ALTERNATIVER TIL ZINK I FODERET

Sofoder: Fravænningsfoderet kan påvirke grisens tarm positivt, men hvis du kigger på problemstillingen lidt fra oven, så er soen hovedansvarlig for grisens sundhed.Under drægtighed og diegivning kan du mere effektivt påvirke grisens sundhed via sofoderet. Så måske bør du overveje at starte der.

Hvis du vil vide mere om, hvordan fermenteret sofoder kan bidrage til en vellykket fravænning, så kig nærmere på sofoderet EP199

Smågrisefoder: Foretrækker du at fokusere på zinkfri fravænningsfoder, anbefaler vi, at du starter med at evaluere på din sundhed i besætningen. Er den meget høj, vil du muligvis kunne klare dig uden at gøre andet end at fjerne zinken. Husk at teste på en lille gruppe grise først, så du undgår problemer i hele besætningen. Har du brug for zinks effekt på tarmen, uden at ville skade immunforsvaret og skabe betændelse, kan du overveje at bruge det fermenterede rapsfoder EP100i.

Har du behov for rådgivning, så indtast dine info her, og vi kontakter dig. Det er naturligvis ganske gratis og uforpligtende.

Baggrund
Storskalaforsøg med smågrise fodret med henholdsvis sojaproteinkoncentrat, sojaproteinkoncentrat tilsat 2,500 ppm zinkoxid eller sojaproteinkoncentrat tilsat 10% EP100i. Forsøget er udført af Københavns Universitet.
Baggrundsdata kan ses her.