fbpx

SÅDAN TJENER HOLLANDSK PRODUCENT 850 KRONER MERE PER ÅRSSO.

Ejer Wilfred Bankers arbejder løbende på at finde nye måder til forbedring af produktiviteten. Svineproduktionen har 1.500 søer og producerer 25-kilos grise på færdigfoder. Det seneste tiltag har resulteret i et ekstra dækningsbidrag på 850 kroner per so per år. 

Selvom produktivitet hos svineproducenten allerede var iblandt de top 10% bedste, var ejer Wilfred Bankers ivrig efter og sikker på, at produktiviteten kunne stige.

Skulle løse ædeværing hos søerne

Et af svineproducentens største problemer var at vedligeholde tarmsundhed hos søerne, fordi søerne enten helt eller delvist holdt op med at æde. En af konsekvenserne var for mange døde søer. En anden udfordring var smågrisediarré i den første uge og til tider også i uge to efter faring, der gjorde, at for mange grise faldt fra, og at arbejdsbyrden samt antallet af behandlinger af grise steg.

Nyt foder til søer og smågrise

I november 2019 besluttede Wilfred at prøve det nye fermenteret protein, EP199, til søer, som skulle være med til at øge søernes produktivitet. Derudover blev Wilfred lovet flere levendefødte, mere vitale pattegrise og mere modstandsdygtige smågrise. Til smågrisene indsatte svineproducenten også det fermenterede sojaprotein EP200.

I Holland har medicinsk zink (ZnO) være forbudt siden 2016, og derfor er den hollandske svineproduktion førende inden for zinkfri produktion. Produktion af sunde grise er omdrejningspunktet, og hos Bankers Agro var man allerede helt opmærksom på, at en god tarmsundhed er afgørende for at kunne producere modstandsdygtige og sunde smågrise.

Bankers Agro får både management og foderrådgivning fra Hollandske Swinco, og da Swinco anbefalede fermenteret raps og tang fra European Protein, slog Wilfred til. Han bruger 4% EP199 i drægtighedsperioden, før han tilsætter 9% i overgangsperioden, når soen flyttes til farestalden. De 9% bibeholdes indtil fravænning.

Måske for godt til at være sandt?

“Vi har stor interesse i at afprøve foderet på baggrund af de data, vi fik præsenteret, men vi troede måske, at det var lidt for godt til at være sandt. Vores rådgiver Swinco frarådede os at bruge foderet i farestalden i de første to måneder, da søerne skulle vænne sig til foderet først. Men jeg kunne se positive ændringer i drægtighedsstalden allerede efter to uger, som bedre farve, hår og færre søer med ædeværing, og derfor tænkte jeg, at den effekt ville vi gerne se i farestalden. Efter kun tre uger begyndte vi at bruge EP199 i farestalden, hvilket jeg nu kan fraråde andre. Søerne skal tilvænnes i mindst to måneder i drægtighedsstalden før Ep199 indsættes i farestalden,” siger svineproducenten.

“Vi har oplevet flere totalfødte og levendefødte, men også flere dødfødte. Dette er den eneste negative udvikling, siden vi startede på EP199, og vi er i øjeblikket ved at teste, hvordan vi kan løse problemet med flere dødfødte sammen med Swinco og European Protein.”

 Soen har et bedre huld 

Kort efter inklusion af EP199 i drægtighedsstalden, så svineproducenten også ændringer i huldet:

“Ud over at søerne så bedre ud, og foderoptagelsen blev stabil, ændrede huldet sig. Efter to måneder reducerede vi fodermængden med 200 gram om dagen, og søerne er stadig i bedre stand, end før EP199.”

FLERE LEVENDEFØDTE OG FRAVÆNNEDE GRISE

Antallet af totalfødte steg med 3,6 per årsso, og antallet af levendefødte steg med 2,7 i de første tre måneder efter fodring i hele drægtighedsperioden:

“Søerne får flere og mere vitale grise. Vi vil stadig gerne reducere antallet af dødfødte. Det virker til, at søerne nogle gange presser for meget, og at vi på den måde mister grise henad vejen.  Vi er stoppet med at bruge oxytocin til at stimulere faring og veer, fordi det ikke længere er nødvendigt. Vi giver dem indimellem Stresnil for at søerne slapper af i stedet for oxytocin.”

Større egenfravænning

Ifølge Bankers Agro, er grisene mere vitale og soen kan passe endnu flere grise. Også selvom hun før fravænnede 14,7 grise per fravænning:

“Vi har næsten ikke brug for ammesøer siden vi startede på Swincos koncept kaldet “Stort kuld konceptet”. Vi vil gerne bibeholde et lavt antal ammesøer, og derfor skal mælkeydelsen være god.  Vi hjælper soen ved at have mælkekopper, som åbnes fra dag tre og fremad. Efter vi startede på EP199, fravænner soen nu 15,7 grise per fravænning eller 2,4 grise ekstra om året.”

Lavere foderforbrug i farestalden

EP199 påvirker også mængden af diegivningsfoder, fortæller Wilfred:

“Vi har reduceret den maksimale grænse for foder i farestalden to gange uden en nedgang i mælkeproduktion og huld. På trods af, at søerne fravænner flere grise end før. Først reducerede vi mængden fra 7 kilo til 6,4 kilo og dernæst til 6,2 kilo; Vi har planer om at reducere det til 6 kilo nu. Årsagen er, at søerne kommer ud af farestalden i lidt for god stand, som gør det sværere at sikre en vellykket og tilrettelagt insemination.”

Pattegrise har mindre diarré

Bankers Agro så også en ændring i forhold til pattegrisene i dagene efter faring:

“Vi havde før problemer med E. coli få dage efter og nogle gange og i anden uge efter faring.  Det er ikke længere et problem, og vores dødelighed er faldet til 10,9%. Pattegrise fra førstelægssøer får stadig diarré en gang imellem, men kommer sig fint uden varige mén. Vi forventer at diarré-tilfælde falder yderligere.”

Faringsprocent på 93 

Fordi søerne holder huld igennem diegivningsperioden, er antallet af omløbere reduceret og faringsprocenten er steget:

“Vi har nu en faringsrate på 93%, hvilket er godt over de top 10% bedre hollandske svineproducenter. Det gør inseminering langt mere effektiv og sparer arbejdskraft, fordi vi ikke skal re-inseminere lige så mange søer, som før EP199.”

Producerer mere med mindre

Det fermenterede protein forbedrer tarmens evne til at udnytte foder, og når soen udnytter foderet bedre, har hun brug for mindre.

Totalt set har Bankers Agro sparet 11% eller 156 kilo foder per årsso og gik fra 1.412 til 1.255 kilo inklusive foder til gylte fra 25 kilo og op. Søerne fravænner 2,24 grise mere per årsso på mindre foder. Mængde af smågrisefoder er samtidig reduceret med 12,5 procent per solgt gris.

“Vi er stadig i gang med at reducere mængde af sofoder i takt med at søerne holder huld,” siger Wilfred.

Mere tid til vedligehold

Resultaterne har ikke kun betydning for søerne og pattegrisene, men også for de ansatte, der nu har mere tid:

“Søerne passer grisene bedre, holder flere i live og færre skal re-insemineres. Det betyder, at vi nu har en halv dag om ugen, hvor vi kan sørge for vedligehold og udvikling, fordi vi bliver før færdige. “

TARMSUNDHED GIVER ET BEDRE UDBYTTE

Prisen på sofoderet steg efter tilsætning af EP199 sammenlignet med traditionelt sofoder, og smågrisefoderet var en smule dyrere end før.

Til gengæld opnåede Bankers Agro 2,24 flere fravænnede smågrise, en reduktion i diarré og sparede mere end 11% foder og 3,5% i foderomkostning.

Ved sammenligning før og efter brug af EP199, og ved samme faste omkostninger og salgspris for grise, tjener Bankers Agro nu 850 kroner mere per årsso.

“I takt med at andre hollandske svineproducenter hørte om vores resultater, blev vi spurgt, hvordan vi opnåede resultaterne, og det har resulteret i at flere svineproducenter nu er gået i gang med at prøve EP199 i deres egen besætning.”, fortæller Wilfred.

OM EUROPEAN PROTEIN

European Protein er en dansk familieejet protein producent. Vi arbejder for at fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2011, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

European Protein GMP+ certificate

European Protein er GMP+-certificeret

HOVEDKONTOR

European Protein A/S
Vorbassevej 12, 6622 Bække, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]
CVR. 33643675

FABRIKKER

Danmark
Mangehøje 4, 7300 Jelling, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

Ukraine
222-a Vokzalna Street, Rokytne 09600, Kyiv Region, Ukraine
+38 044 390 40 54, [email protected]

USA
1201 N Ellis Rd #7055, Sioux Falls, SD 57107, USA
+1 605-338-9775, [email protected]