Filmen varer 7:30 minutter og viser indslag fra Professor, Dennis Sandris (2:15), Dyrlæge, Michael Agerley (2:20), Direktør, Jens Legarth (0:30) og Avler, Allan Gade (2:30)

Seminar om mavesundhed

Den 26. februar løb seminaret om mavesundhed for grise af stablen. Vi havde inviteret professor, Dennis Sandris, til at gøre os klogere på sammenhængen mellem tarmsundhed og sygdomsforebyggelse og dyrlæge, Michael Agerley, til at uddybe tarmsundhed i svinestalden samt antibiotikas indflydelse på tarmsundheden.

Kunne du ikke komme til vores seminar om mavesundhed? Så kan du se et lille udpluk af pointerne fra seminaret her. Foredragene bliver lagt op i deres fulde længe, så snart de er redigerede.

Hvad er en sund tarm?

En sund tarm er en tarm i balance, som består af en mangfoldig sammensætning af bakterier. En tarm i ubalance er mere udsat for tarmrelaterede sygdomme.

Sundheden fastlægges tidligt i livet

Tarmfloraen, også kaldet mikrobiomet, fastlægges tidligt i livet. Allerede når et barn er 2,5 år gammelt, ligner tarmfloraen et voksent menneskes. For mennesker kaldes det ”De første 1.000 dage”, og for grise kalder European protein det ”De første 175 dage”. Dagene tæller fra undfangelsen og 1.000 dage frem eller fra insemination til 25-30 kilo for grise.

Hvorfor er det vigtigt at sætte ind så tidligt?

Op mod 70 % af immunforsvaret sidder i tarmen, og derfor er en sund tarm lig med et mere robust immunforsvar. For mennesker er tarmfloraen fastlagt, når et barn er 2,5 år gammelt, og der er relativt lidt, som kan ændre på sammensætningen efterfølgende sammenlignet med perioden op til 2,5 år.

Den største indflydelse på smågrisens tarmbakterier er via somælken, foderet og miljøet, som omgiver grisen.

I svineproduktion har det største fokus været på foder i tiden omkring fravænning, og meget mindre på indirekte fodring af grisen via soen i drægtigheds-og diegivningsperioden. Ved at tildele soen tilskud kan svineproducenten gavne forretningen i høj grad, fortalte European Protein.

Mere fokus på soen

Lublin Universitet har undersøgt, hvor stor en indflydelse soens foder har på afkommet. Forsøget har dokumenteret en forbedret produktion med to grise mere, op til 40 % flere antistoffer i råmælken og forbedrede blodparametre for både so og smågrise, på trods af, at smågrisene ikke fik et forbedret foder.

Michael Agerley understregede, at særligt gylte har mindre immunitet og generelt færre antistoffer i råmælken. Derfor får de mindre modstandsdygtige grise på grund af en mindre mangfoldig tarmflora og et dårligere immunforsvar.

Ligeledes viste afprøvninger fra Lublin Universitet, at smågrise fra søer fodret med fermenteret raps havde mere brusk i led og forbedret knoglestruktur samt mekaniske egenskaber, selvom smågrisene ikke fik tildelt særligt foder. Søerne blev fodret i drægtigheds-og diegivningsperioden.

Virker ligesom zink oxid på tarmen

Københavns Universitet fremlagde resultater fra et studie af 1.240 smågrise. Grisene fik tilsat enten 2.500 ppm zink oxid eller 10 % EP100i til deres standarddiæt. Resultaterne viste, at EP100i ændrer tarmfloraen (mikrobiomet) på samme positive måde som zink oxid.

Se mere om forsøget med zink og EP100is indflydelse på smågrise her 

MÅSKE ER DU OGSÅ INTERESSERET I:

FLERE FRAVÆNNEDE GRISE med hjælp fra EP199

I juli 2019 satte Michael Rasmussen EP199 ind til drægtige søer for at forbedre ædelyst og derigennem malkning og egenfravænning. Det sidste halve år er antallet af fravænnede grise per årsso steget med tre grise til 41 på grund af forbedret management og brug af EP199....

Mere ensartede og vitale pattegrise

EP199 kan bidrage til mere ens og vitale pattegrise i farestalden. Typisk siger kunderne, at de mindste grise er væk og den store gris er væk. Læs mere om hvorfor EP199 til soen forbedrer kvaliteten af dine pattegrise. ...

TRE GRISE EKSTRA med nyt protein til soholdet

I oktober 2019 begyndte Dortheasminde at fodre EP199 til soholdet for at forbedre produktiviteten. Et valg, som ejer Søren Kjær Poulsen, er rigtig godt tilfreds med. For 175 kroner per årsso har EP199 givet tre fravænnede grise mere per årsso, 0,7 gris mere i egenfravænning og 700 gram ekstra tilvækst før fravænning....

FERMENTERET RAPS LIGESÅ GODT SOM MEDICINSK ZINK

Fermenteret raps mindst ligeså godt som medicinsk zink, konkluderer forskere fra Københavns Universitet....

SOEN AFGØR GRISENS MAVESUNDHED

Vidste du, at fundamentet til grisens sundhed allerede støbes i drægtigheds- og diegivningsperioden? Med konceptet "De første 175 dage", påvirkes grisens sundhed både inddirekte via soen og direkte via smågrisefoderet. ...

DNA-TEST SLADRER OM EFFEKTEN AF SO-OG SMÅGRISEFODER

European Protein er allerede i gang med de første prøvetagninger hos søer og smågrise. Formålet er at dokumentere og sammenligne sundhedseffekten af landmandens nuværende foder med effekten efter brug af European proteins tilskudsfoder EP199. Ved brug af DNA-test vil landmanden kunne kortlægge sin besætnings bakterieproblemer helt nøjagtigt. Samtidig får landmanden mulighed for at evaluere sit nuværende foders effekt på tarmsundheden....

Halvanden gris mere per årsso

Magre søer og en malkeydelse med plads til forbedring gav udfordringen for opformeringsbesætningen, NyborgAvl. Nikolaj Larsen havde afprøvet flere typer af tilskudsfoder, men kom altid tilbage til basis, når tilskudsfoderet ikke længere virkede efter hensigten. Derfor regnede han heller ikke denne gang med vedvarende resultater. ...

Sunde søer giver flere grise

Problemer med for lidt mælk og for mange svagtfødte grise, blev vendt efter flere års udfordringer. Læs Pouls historie om brug af EP199 til søerne. ...

Lad dig ikke spise af med dårlige resultater, når zink udfases!

Thomas Jessen tog zink ud af sit foder for fire år siden for at udfordre sig selv og sin forretning. Thomas har ikke tabt på tilvæksten - tværtimod har han fået større og mere robuste grise uden mere brug af antibiotika. ...

Udfas zink oxid og opnå sundhedsfordele

(Artikel på engelsk) Stort forsøg udført af Københavns Universitet viser, hvordan tilskudsfoder kan erstatte zink i griseproduktion....