Soen afgør grisens sundhed

Vil du fravænne flere grise og opnå større stabilitet i farestalden?

En sund gris har en god mavesundhed. For at sikre god mavesundhed, bruger man typisk forædlede fodertyper op til og efter fravænning til smågrisene for at påvirke grisens unge mave til at udvikle en god tarmflora samt en god udvikling af tarmens evne til at optage og udnytte foder.

En sund tarm er lig med et godt immunforsvar, som grisen skal bruge, når den ikke længere får antistoffer gennem mælken fra soen. Desværre er de færreste klar over, at grisens sundhed påvirkes lige så meget indirekte af soen i drægtighedsperioden og i diegivningsperioden, som direkte af smågrisefoderet fra 7-30 kilo. Derfor skal indsatsen starte allerede ved soen.

I drægtighed-og diegivningsperioden kan tilskudsfoder til soen øge[1]:

  •  Soens og grisens optagelse af næringsstoffer og mineraler
  •  Hæmoglobinniveauet for so og gris
  •  Antallet af antistoffer i råmælken med 30-40 %
  •  Knoglestyrken og bruskmængden på grisen

Og sænke:

  • Forekomsten og varigheden af diarré

Ved både at fokusere på tilskud til soen og til smågrisene, kan produktiviteten i svineproduktionen boostes yderligere.

Flere fravænnede grise

European Protein har derfor et nyt koncept, som hedder ”De første 175 dage”.  Konceptet har en helhedsorienteret tilgang til at fravænne flere sunde grise. Konceptet fokuserer på grisens udvikling fra embryo og op til 25-30 kilo.

Konceptet er nyt inden for branchen, men bliver modtaget positivt fra de svineproducenter, der har brugt produktet i flere år. Der meldes om større stabilitet i farestalden, flere fravænnede grise, mere mælk, mere vitale smågrise, færre omløbninger og en bedre evne til at holde huld.

Dortheasminde avl og opformering bruger både EP199 og EP100i. Se deres resultater her.

Du kan se NyborgAvls resultater her

Du kan se smågriseproducent Poul Grøntveds resultater her

Nye besætninger til DNA-test

European Protein nye besætninger får udført gødnings-, blod- og mælkeprøver af søerne før og efter igangsætning af konceptet. På den måde følges udviklingen inden for antistoffer i mælken, inflammation i blodet samt bakteriesammensætningen i tarmen før, under og efter brug. Data bliver samlet i en stor vidensbank i samarbejde med Københavns Universitet, der foretager analyserne.

Du kan læse mere om testene her

[1] Eugeniusz R.Grela et al., A fermented rapeseed meal additive: Effects on production performance, nutrient digestibility, colostrum immunoglobulin content and microbial flora in sows,  Animal Nutrition, Volume 5, Issue 4, December 2019, Pages 373-379

Tomaszewska et al., Dried fermented post-extraction rapeseed meal given to sows as an alternative protein source for soybean meal during pregnancy improves bone development of their offspring, livestock Science, Volume 224, June 2019, Pages 60-68

Anna Czech et al., Biochemical and hematological blood parameters of sows and piglets fed a diet with a dried fermented rapeseed meal, Annals of Animal Science,2019, DOI:10.2478/aoas-2019-0079

MÅSKE ER DU OGSÅ INTERESSERET I:

FLERE FRAVÆNNEDE GRISE med hjælp fra EP199

I juli 2019 satte Michael Rasmussen EP199 ind til drægtige søer for at forbedre ædelyst og derigennem malkning og egenfravænning. Det sidste halve år er antallet af fravænnede grise per årsso steget med tre grise til 41 på grund af forbedret management og brug af EP199....

Mere ensartede og vitale pattegrise

EP199 kan bidrage til mere ens og vitale pattegrise i farestalden. Typisk siger kunderne, at de mindste grise er væk og den store gris er væk. Læs mere om hvorfor EP199 til soen forbedrer kvaliteten af dine pattegrise. ...

TRE GRISE EKSTRA med nyt protein til soholdet

I oktober 2019 begyndte Dortheasminde at fodre EP199 til soholdet for at forbedre produktiviteten. Et valg, som ejer Søren Kjær Poulsen, er rigtig godt tilfreds med. For 175 kroner per årsso har EP199 givet tre fravænnede grise mere per årsso, 0,7 gris mere i egenfravænning og 700 gram ekstra tilvækst før fravænning....

SEMINAR OM MAVESUNDHED

Se en lille bid af pointerne fra årets seminar om mavesundhed her på siden. ...

FERMENTERET RAPS LIGESÅ GODT SOM MEDICINSK ZINK

Fermenteret raps mindst ligeså godt som medicinsk zink, konkluderer forskere fra Københavns Universitet....

DNA-TEST SLADRER OM EFFEKTEN AF SO-OG SMÅGRISEFODER

European Protein er allerede i gang med de første prøvetagninger hos søer og smågrise. Formålet er at dokumentere og sammenligne sundhedseffekten af landmandens nuværende foder med effekten efter brug af European proteins tilskudsfoder EP199. Ved brug af DNA-test vil landmanden kunne kortlægge sin besætnings bakterieproblemer helt nøjagtigt. Samtidig får landmanden mulighed for at evaluere sit nuværende foders effekt på tarmsundheden....

Halvanden gris mere per årsso

Magre søer og en malkeydelse med plads til forbedring gav udfordringen for opformeringsbesætningen, NyborgAvl. Nikolaj Larsen havde afprøvet flere typer af tilskudsfoder, men kom altid tilbage til basis, når tilskudsfoderet ikke længere virkede efter hensigten. Derfor regnede han heller ikke denne gang med vedvarende resultater. ...

Sunde søer giver flere grise

Problemer med for lidt mælk og for mange svagtfødte grise, blev vendt efter flere års udfordringer. Læs Pouls historie om brug af EP199 til søerne. ...

Lad dig ikke spise af med dårlige resultater, når zink udfases!

Thomas Jessen tog zink ud af sit foder for fire år siden for at udfordre sig selv og sin forretning. Thomas har ikke tabt på tilvæksten - tværtimod har han fået større og mere robuste grise uden mere brug af antibiotika. ...

Udfas zink oxid og opnå sundhedsfordele

(Artikel på engelsk) Stort forsøg udført af Københavns Universitet viser, hvordan tilskudsfoder kan erstatte zink i griseproduktion....