Klik på billedet for at afspille filmen

Sunde søer giver flere grise

Problemer med for mange svage grise og for lidt mælk blev vendt efter flere års udfordringer.

Poul Grøntved ejer en gård i Sæby med 800 søer og produktion af syv kilos-grise. Poul har i flere år døjet med at få søerne til at malke tilstrækkeligt. Det resulterede i mange svage grise og et utilfredsstillende produktionsresultat.

Ændringer i foder og fodringssystem

Poul fodrer med tørfoder til smågrisene og vådfoder til søerne. Da først vådfodringssystemet blev ændret til envejsfodring, og EP199 blev tilsat for at kontrollere biologien, så Poul markante ændringer i produktionsresultatet.

Bedre resultater

Selvom Poul kort tid efter kunne melde om større malkeydelse og yverspænding, ses den fulde effekt af EP199 først efter tre til seks måneder.

Efter tre måneders brug blev de mindste grise mere levedygtige og færre måtte aflives.

”Dødeligheden faldt og grisene vejer i dag 7-800 gram mere i gennemsnit. Selvom søerne fravænner større kuld, bliver de ikke afmalkede. De holder huld – også selvom grisenes først fravænnes efter fem uger”, udtaler Poul.

I dag producerer Poul 35-36 grise per årsso, hvor han før lå på 32-33 grise per årsso.

”Det er langt skønnere at være landmand og for medarbejderne at arbejde med søer, der er gode til at passe deres grise. I de mange år, vi har kørt med vådfodring, har vi aldrig prøvet noget, der på en gang virkede så godt, og som varede ved. Derfor vil vi fortsætte med at bruge EP199”, siger Poul Grøntved.

Hvordan virker EP199?

EP199 er et funktionelt og tørret fermenteret tilskudsprotein, der tilsættes foderet. Produktet kan anvendes til tør og vådfodring. Tilskuddet indeholder probiotika, præbiotika og metabolitter (nedbrydningsstoffer). EP199 fremmer de gavnlige mælkesyrebakterier i tarmen og bidrager til en balanceret og stabil tarmflora. Produktet virker mod bakterier og betændelse.

EP199s virkning på søer

Vil du vide mere om, hvordan EP199 virker på søer, så klik her.

MÅSKE ER DU OGSÅ INTERESSERET I:

FLERE FRAVÆNNEDE GRISE med hjælp fra EP199

I juli 2019 satte Michael Rasmussen EP199 ind til drægtige søer for at forbedre ædelyst og derigennem malkning og egenfravænning. Det sidste halve år er antallet af fravænnede grise per årsso steget med tre grise til 41 på grund af forbedret management og brug af EP199....

Mere ensartede og vitale pattegrise

EP199 kan bidrage til mere ens og vitale pattegrise i farestalden. Typisk siger kunderne, at de mindste grise er væk og den store gris er væk. Læs mere om hvorfor EP199 til soen forbedrer kvaliteten af dine pattegrise. ...

TRE GRISE EKSTRA med nyt protein til soholdet

I oktober 2019 begyndte Dortheasminde at fodre EP199 til soholdet for at forbedre produktiviteten. Et valg, som ejer Søren Kjær Poulsen, er rigtig godt tilfreds med. For 175 kroner per årsso har EP199 givet tre fravænnede grise mere per årsso, 0,7 gris mere i egenfravænning og 700 gram ekstra tilvækst før fravænning....

SEMINAR OM MAVESUNDHED

Se en lille bid af pointerne fra årets seminar om mavesundhed her på siden. ...

FERMENTERET RAPS LIGESÅ GODT SOM MEDICINSK ZINK

Fermenteret raps mindst ligeså godt som medicinsk zink, konkluderer forskere fra Københavns Universitet....

SOEN AFGØR GRISENS MAVESUNDHED

Vidste du, at fundamentet til grisens sundhed allerede støbes i drægtigheds- og diegivningsperioden? Med konceptet "De første 175 dage", påvirkes grisens sundhed både inddirekte via soen og direkte via smågrisefoderet. ...

DNA-TEST SLADRER OM EFFEKTEN AF SO-OG SMÅGRISEFODER

European Protein er allerede i gang med de første prøvetagninger hos søer og smågrise. Formålet er at dokumentere og sammenligne sundhedseffekten af landmandens nuværende foder med effekten efter brug af European proteins tilskudsfoder EP199. Ved brug af DNA-test vil landmanden kunne kortlægge sin besætnings bakterieproblemer helt nøjagtigt. Samtidig får landmanden mulighed for at evaluere sit nuværende foders effekt på tarmsundheden....

Halvanden gris mere per årsso

Magre søer og en malkeydelse med plads til forbedring gav udfordringen for opformeringsbesætningen, NyborgAvl. Nikolaj Larsen havde afprøvet flere typer af tilskudsfoder, men kom altid tilbage til basis, når tilskudsfoderet ikke længere virkede efter hensigten. Derfor regnede han heller ikke denne gang med vedvarende resultater. ...

Lad dig ikke spise af med dårlige resultater, når zink udfases!

Thomas Jessen tog zink ud af sit foder for fire år siden for at udfordre sig selv og sin forretning. Thomas har ikke tabt på tilvæksten - tværtimod har han fået større og mere robuste grise uden mere brug af antibiotika. ...

Udfas zink oxid og opnå sundhedsfordele

(Artikel på engelsk) Stort forsøg udført af Københavns Universitet viser, hvordan tilskudsfoder kan erstatte zink i griseproduktion....