GRUNDLAGET

Ideen bag European Protein AS’ koncept er ønsket om at fremme et bæredygtigt landbrug, specielt produktion af grise og fjerkræ gennem brugen af mælkesyrefermenteret proteintilskudsfoder kombineret med andre faktorer såsom management, dyrevelfærd og mikrobiologi.

Vi har en vision om at være den foretrukne leverandør af proteintilskudsfoder til landmænd og foderstofvirksomheder i Danmark og internationalt.

Vores mission er at udbrede brugen af mælkesyrefermenteret proteintilskudsfoder til landmænd i Danmark og internationalt. Vi tror nemlig på, at det er godt for miljøet, sundheden og din økonomi.

 

FORSKNING

Vores produkter er i en konstant udvikling, og sammen med vores moderselskab Fermentationsexperts AS forsker vi hele tiden i at gøre vores produkter endnu bedre for vores kunder.

Produktudvikling

European Protein AS producerer fermenteret, fugtigt og tørret proteinfoder primært til enmavede dyr såsom grise, fjerkræ og fisk.

I forædlingsprocessen anvendes der mælkesyrebakterier og naturlige enzymer. Det er netop samspillet af mikroorganismerne i processerne, der gør teknikken kompleks og giver uendelige mange muligheder. European Protein har fundet ca. 15 forskellige parametre, der har indflydelse på fermenteringsprocessen, såsom temperatur, tid, fugtighed m.m. Mælkesyrefermentering er den samme teknik, som anvendes til produktion af yoghurt, sauerkraut, ensilage og lign. Mælkesyrebakterier har nogle gode evner til at omsætte langkædede sukkerforbindelser, som normalt er delvis ufordøjelige for mange husdyr. Fermenteringen gør at disse forbindelser i tilskudsfoderet kan udnyttes af dyrene. I mange vegetabilske fodermidler er der nogle bitterstoffer/anti-nutritionelle stoffer også kaldet ANF, som gør at dyrene ikke vil spise foderet eller nedsætter udnyttelsen af foderets næringsstoffer. ANF’er nedbrydes i en fermenteringsproces.

Normalt bliver alle mikroorganismer dræbt i en tørrings- eller pelleteringsproces. European Protein har udviklet og patenteret en metode til at bibeholde alle de sunde, aktive mikroorganismer i produktet. Alt efter produkt findes der fra 1 mio. mælkesyrebakterier og op pr. gram protein.

Vores mål er at udvikle proteintilskudsfoder, der har flere fordele end de traditionelle produkter. Herunder er der nogle kendetegn for vores produkter:

European Protein har fundet et stærkt sundhedsfremmende tilskudsfoder baseret på fermenteret raps. Det er i forsøg påvist at vores fermenteret rapsprodukt har stor effekt imod Coli, Salmonella og andre patogene bakterier. Netop den helt rigtige fermenteringsmetode er altafgørende for at opnå denne effekt. Der er andre interessante stoffer i bl.a. tang, der komplementerer mave-/tarmsundheden. Der ledes konstant efter nye råvarer med stoffer, der kan give et endnu bedre produkt.

I nedenstående film kan man få mere information om vores produkter og processer og hvilke fordele, der kan forventes ved brug af EP protein fra European Protein AS.

 

Designer protein

Designer protein 240414

Designer protein er et koncept, hvor proteinerne er designet lige netop efter dit behov. Alle dyr har hver deres protein-/aminosyrebehov. Derfor kan råvaren tilsættes inden sammenblanding i forhold til færdigvarens behov. Hvis du har specielle behov, kan der udvikles nye produkter, der passer til netop dit koncept, hvis mængden tillader en produktion.

For at bakterier er aktive, skal der være fugt eller væske tilstede. Derfor blandes der forskellige flydende/fugtige og tørre proteinfodermidler som ses i ovenstående illustration. Derved udnyttes væsken fra forskellige flydende råvare, såsom valle, tang, m.m. i processerne. Derved er der flere fordele i det færdige produkt, som betaler for råvarens tørring.

Alternative proteinkilder

Som noget nyt har vi fokus på anvendelse af alternative proteinkilder såsom tang, søstjerner og muslinger, hvilket vi ser som en af de helt store muligheder ift. de udfordringer verdenssamfundet står over for de næste mange år mht. adgang til proteinkilder. Klodens befolkning vokser hver dag med 240.000 mennesker. Planteproduktionen kan ikke følge med, hvorfor der skal findes alternative proteinkilder. Havet gemmer på mange ressourcer i form af tang, muslinger og søstjerner, som European Protein kan udnytte i et designet protein. Søstjerner indeholder 40 – 50 % protein. Der er 500 tangarter i Østersøen. Der kan dyrkes fra 1 op til ca. 20 gange mere plantemateriale pr. ha. i havet end på land.  Proteinprocenten svinger meget for hver art fra ca. 10 til 45 % protein. European Protein har fundet ud af, hvordan cellerne i tang kan nedbrydes og gøres fordøjelige. Muslinger har næsten samme aminosyreprofil som fiskemel. Der kan produceres ca. 20 ton musling mel pr. ha i havet.

 

 

Bæredygtigt landbrug

European Protein AS har løsningen på en bæredygtig landbrugsproduktion og mange af de udfordringer, der er i verden i den forbindelse.

Interesseret i vores produkter? Se mere her

 

logo_FSA_PMS  QS certificate