GRUNDLAGET

Ideen bag European Protein AS’ koncept er ønsket om at fremme et bæredygtigt landbrug, specielt produktion af grise og fjerkræ gennem brugen af mælkesyrefermenteret proteintilskudsfoder kombineret med andre faktorer såsom management, dyrevelfærd og mikrobiologi.

Vi har en vision om at være den foretrukne leverandør af proteintilskudsfoder til landmænd og foderstofvirksomheder i Danmark og internationalt.

Vores mission er at udbrede brugen af mælkesyrefermenteret proteintilskudsfoder til landmænd i Danmark og internationalt. Vi tror nemlig på, at det er godt for miljøet, sundheden og din økonomi.

 

FORSKNING

Vores produkter er i en konstant udvikling, og sammen med vores moderselskab Fermentationsexperts AS forsker vi hele tiden i at gøre vores produkter endnu bedre for vores kunder.

Designer protein

Designer protein 240414

Designer protein er et koncept, hvor proteinerne er designet lige netop efter dit behov. Alle dyr har hver deres protein-/aminosyrebehov. Derfor kan råvaren tilsættes inden sammenblanding i forhold til færdigvarens behov. Hvis du har specielle behov, kan der udvikles nye produkter, der passer til netop dit koncept, hvis mængden tillader en produktion.

For at bakterier er aktive, skal der være fugt eller væske tilstede. Derfor blandes der forskellige flydende/fugtige og tørre proteinfodermidler som ses i ovenstående illustration. Derved udnyttes væsken fra forskellige flydende råvare, såsom valle, tang, m.m. i processerne. Derved er der flere fordele i det færdige produkt, som betaler for råvarens tørring.

Alternative proteinkilder

Som noget nyt har vi fokus på anvendelse af alternative proteinkilder såsom tang, søstjerner og muslinger, hvilket vi ser som en af de helt store muligheder ift. de udfordringer verdenssamfundet står over for de næste mange år mht. adgang til proteinkilder. Klodens befolkning vokser hver dag med 240.000 mennesker. Planteproduktionen kan ikke følge med, hvorfor der skal findes alternative proteinkilder. Havet gemmer på mange ressourcer i form af tang, muslinger og søstjerner, som European Protein kan udnytte i et designet protein. Søstjerner indeholder 40 – 50 % protein. Der er 500 tangarter i Østersøen. Der kan dyrkes fra 1 op til ca. 20 gange mere plantemateriale pr. ha. i havet end på land.  Proteinprocenten svinger meget for hver art fra ca. 10 til 45 % protein. European Protein har fundet ud af, hvordan cellerne i tang kan nedbrydes og gøres fordøjelige. Muslinger har næsten samme aminosyreprofil som fiskemel. Der kan produceres ca. 20 ton musling mel pr. ha i havet.

 

 

Bæredygtigt landbrug

European Protein AS ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling i verden.
Vores mælkesyrefermenterede proteintilskudsfoder er en løsning mod at sikre en bæredygtig landbrugsproduktion, som både gavner miljøet og dyrene.

I forhold til FN’s verdensmål om en bæredygtig udvikling, vil vi gerne bidrage til, at vi passer på vores planet og udnytter klodens ressourcer på en måde, der er til gavn for alle.

Interesseret i vores produkter? Se mere her

 

logo_FSA_PMS  QS certificate