Pressemeddelelse: Nedbring antibiotikaforbrug i grise- og fjerkræproduktion

Læs vores pressemeddelelse om nedbringelse af antibiotikaforbruget i nyt koncept her