fbpx

Om European Protein

Sunde dyr og en sund forretning går hånd i hånd

Hos European Protein arbejder vi for at fremme sundheden for produktionsdyr i hele verden. Vi tror på, at naturlige, bæredygtige og fermenterede planteproteiner er nøglen til at forbedre dyrs sundhed. Sunde dyr har mindre behov for medicin, specialpleje og additiver. De udnytter foderet bedre og omsætter det til performance målt på fx vækst eller mælkeproduktion. Derfor går sunde dyr og en sund og bæredygtig forretning hånd i hånd.

Læs mere

 

Hvordan fremmes dyresundhed gennem funktionelle proteiner?

Via funktionelle proteiner kan vi ændre og balancere forholdet mellem gode og dårlige bakterier i tarmen. En bedre balance mellem gavnlige og sygdomsfremkaldende bakterier bidrager til en bedre sundhedsstatus for dyrene. Vores løsninger er målrettet specifikke bakterier og parasitter, og varierer afhængig af produktet.

Jo yngre dyret er, jo hurtigere og mere effektivt kan vi påvirke tarmen og immunsystemet via fermenteret tilskudfoder. Dyrets tarmbakterierne bliver påvirket allerede i fosterstadiet.

Hvad gør vores funktionelle protein bæredygtigt?

Vores produktionsmetode, som kaldes mælkesyre-fermentering, kræver meget lidt energi og vand. Væsker, der er naturligt forekomne i produkter, som fx tang, anvendes som en aktiv del af processen.

Ved at tørre flere planter på samme tid, bibeholdes et lavt antal tørrecykler.  Tørring er den tungeste proces i forhold til udledning af CO2. og derfor kræver vores process kun en tredjedel af, hvad andre fermenteringsmetoder bruger i energi.

Vi tilsætter ikke dyre additiver i produktionen for at opnå et funktionelt protein med sundhedsfordele. Fordelene skabes i fermenteringsprocessen, som frigør planternes naturlige, gavnlige egenskaber. Vi bruger restprodukter fra fødevareproduktion og lokale planteproteiner, så som tang og rapskage.

Ved at anvende så lidt energi og vand som muligt, kan vi skabe et nyt protein, som er bæredygtigt for miljøet og klimaet og samtidig økonomisk bæredygtigt for producenten af dyr.

Bæredygtighed er en løbende proces. Vi fortsætter med at justere og undersøge nye veje til at reducere vores samlede aftryk.

En del af løsningen

Vi tror på, at fermenterede planteproteiner er en del af løsningen på de vigtigst udfordringer i dyreproduktion.

Derfor mener vi, at vi har Tomorrow’s solutions… today”

Her er, hvad vores tilskud gør:

  • Udnytter protein-ressourcer bedre ved at forøge fordøjeligheden og reducere foderindtaget for dyr.
  • Reducerer udledningen af fosfor og kvælstof, som i stedet optages af dyret.
  • Fremmer dyrets tarmsundhed. Det sænker behovet for antibiotika og bremser udviklingen af antibiotika-resistens.
  • Fremmer dyrets generelle velbefindende via en bedre sundhedsstatus
  • Understøtter bæredygtig og etisk dyreproduktion

Læs mindre

Nye og sundere proteiner

Fermentering kan gøre Europa mere selvforsynende inden for bæredygtigt protein og samtidig reducere klimaaftrykket fra importeret soya. I takt med en stigende befolkning har vi brug for at gøre bedre brug af det protein, vi har tilgængelig og finde nye bæredygtige alternativer. Det er allerede teknisk muligt at gøre bedre brug af protein via fermentering.

Læs mere

Bedre brug af eksisterende proteinkilder

Anti-nutrielle-faktorer nedbrydes i fermenteringsprocessen og muliggør brug af lokalt producerede proteinkilder så som raps, solsikke, lupiner og hestebønner.

Fermentering beriger proteinet og gør det mere fordøjeligt for dyrene. Det vil sige, at foderet udnyttes bedre og mindre foder behøves for at opnå et tilsvarende eller bedre produktionsresultat.

Fermentering forøger værdien af afgrøder med 5-15% og erstatter dyre tilsætningsstoffer i konventionelt og økologisk foder ved brug af plante proteiner så som tang.

Fermentering frigør mineralerne i foderet og tillader at dyret udnytter de eksisterende mineraler bedre. En bedre udnyttelse reducerer behovet for at tilsætte ekstra mineraler til foderet. En bedre optagelse reducerer udledningen af N og P I gødningen.

Alternative proteiner

Tang absorberer store mængder af P og N fra havet. Det er muligt at producere 20 gange mere protein per hektar end på land. Det gør tang til en af de essentielle supplerende foderkilder i fremtiden.

Fermentering kan frigive virkestofferne i tang. Et andet interessant protein er muslinger. Det høje proteinindhold i muslinger gør dem til en særligt attraktiv proteinkilde, når der tages hensyn til, at der skal være økonomi i produktet på trods af tørringsprocessen.

Prisen på protein

Fermentering er økonomisk fordelagtigt for kød-og mælkeproducenter, da det medfører vægtøgning, reducerer behovet for medicin og omkostningen for foder. Hos European Protein går vi kun ind protein-forretning, hvor proteinet vil kunne konkurrere med nuværende proteinkilder – både på pris, kvalitet og sundhedsfordele.

Fermenterede EP-produkter erstatter fiskemel og enzymbehandlet soyakoncentrat uden tab af performance. Produktionen af fiskemel dræner havene for fisk. Det kræver tre til fire tons fisk at producere et ton fiskemel.

Sunde proteiner

Brug af fermenteret foder reducerer risici for bakterielle udbrud hos dyr. Fermenterede produkter indeholder probiotiske og præbiotiske stoffer samt nedbrydningsprodukter, som virker mod betændelse og sygdomsfremkaldende bakterier.

EP-produkter understøtter udviklingen af et normalt immunforsvar og en tyk tarmbarriere, der forhindrer bakterier i at nå blodbanen.

Vores søsterselskab www.fermbiotics.com arbejder med fermenterede produkter til mennesker og vores moderselskab www.fermentationexperts.com arbejder med nye proteinkilder, reduktion af fødevarespild og cirkulært genbrug af fødevarer til foder og fødevareindustrien.

[/av_button_big]

Læs mindre

Et billede af de otte FN verdensmål, som European Protein arbejder efter

Vores historie

Tag kontakt direkte

Leder du efter en bestemt medarbejder?

Jens Legarth

Jens Legarth

CEO

e-mail: [email protected]
tlf: +45 23 34 93 34

Jens er uddannet landmand og senere eksportsælger. Han har arbejdet med dyreproduktion i mere end 30 år, hvoraf de 20 har omhandlet fermentering af foder. I 2011 grundlægger Jens og Lone European Protein. Til daglig arbejder Jens med forretningsudvikling, salg og afholder foredrag om fermentering og forædling af proteiner samt deltager i flere internationale projekter, der forsker i proteinerstatning

Anne Hollænder Kristensen

Anne Hollænder Kristensen

Kvalitetskoordinator

e-mail: [email protected]
tlf: +45 29 66 93 34

Anne er uddannet Diplomingeniør i kemi og bioteknologi. Tidligere har Anne taget uddannelsen til landmand, hvor hun har specialiseret sig i kvæg og har erfaring fra job på en grisefarm. Hun vil stå for kvalitetssikring af vores fermenterede proteiner.

Rene Schepens

Rene Schepens

Direktør

e-mail: [email protected]
tlf: +31 6 51 33 45 56

Rene er landbrugsingeniør med speciale i grise, og har i mere end tre årtier arbejdet som rådgiver, kommerciel direktør og medejer i branchen. Rene arbejder fra sit kontor i Holland.

Thomas Pedersen

Thomas Pedersen

Salgsdirektør

e-mail: [email protected]
tlf: +45 21419334

Thomas er uddannet exportsælger og har arbejdet som salgsdirektør for European Protein i mere end 10 år. Thomas er overordnet ansvarlig for European Proteins salg i alle kanaler.

Jeppe Skovgaard Eskildsen

Jeppe Skovgaard Eskildsen

Sælger

tlf: +45 29 62 19 30

Jeppe er sælger med ansvar for salg af funktionelle proteiner til fasaner og hjortevildt i Danmark og internationalt, og sluttede sig til salgsteamet i februar 2020. Jeppe har arbejdet som skytteelev i 5 år og afslutter sin uddannelse til Vildtforvalter i 2021.

Kasper Legarth

Kasper Legarth

Salgskonsulent

e-mail: [email protected]
tlf: +45 40 18 93 34

Kasper er sælger med ansvar for Danmark og Sydamerika. Kasper har hands-on erfaring med produktion af både gæs og grise, og har efterfølgende gennemført salgskurser, før han startede hos European Protein i 2014.

Lone Legarth

Lone Legarth

Økonomi-og Administrationsansvarlig

e-mail: [email protected]
tlf: +45 23 37 33 50

Lone er ansvarlig for administration og økonomi. Hun er uddannet sygeplejerske, men skiftede i 2008 branche og blev ansat i Vådfodereksperten. I 2011 grundlagde Lone sammen med Jens proteinproducenten European Protein.

Belinda Theodora Holm Dam Jeppesen

Belinda Theodora Holm Dam Jeppesen

Økonomi- og Administrationsmedarbejder

e-mail: [email protected]
tlf: +45 51 29 90 34

Belinda har en merkonomuddannelse inden for økonomi og ressourcestyring. Før ansættelsen i European Protein, arbejdede hun som ekstern bogholder inden for samme branche. Belinda håndterer de daglige ordre, bogføring og salgssupport.

Pia Sørensen

Pia Sørensen

Nutrition Development Director

e-mail: [email protected]
tlf: +45 25 34 04 04

Pia vores Nutrition Development Director. Hun har tidligere arbejdet som rådgiver hos Svinerådgivningen, og senest som Area Sales Manager hos AB Neo. Pias rådgiver European Proteins kunder og arbejder med at linke data om tarmsundhed til produktivitetsfremgang i stalden.

Rikke Matthiesen

Rikke Matthiesen

Projektleder

e-mail: [email protected]
tlf: +45 29 11 34 91

Rikke er uddannet civilingeniør inden for kemi og bioteknologi. Rikke startede hos os i 2020, hvor hendes vigtigste opgave er at styre European Proteins vidensdatabase, der samler alle mikrobiom, kolostrum samt blod og serum-prøver fra kunders besætninger og forsøg.

Ninfa Rangel Pedersen

Ninfa Rangel Pedersen

Seniorforsker

e-mail: [email protected]
tlf: +45 21 22 93 34

Ninfa er ansat som seniorforsker og har en baggrund som M.Sc. i biokemi og en Ph.D. i enzymteknologi. Hun har arbejdet i enzymindustrien i over 20 år og forsket i enzymernes grundlæggende virkning med henblik på brug i fødevarer- , kosmetik- og sundhedsindustrien.

Maja Nygaard

Maja Nygaard

R&D Ingeniør

e-mail: [email protected]
tlf: +45 93 39 93 30

Maja er uddannet Diplomingeniør i kemi og bioteknologi og har tidligere studeret molekylærbiologi. Hun varetager kvalitetssikringen af vores fermenterede proteiner på fabrikken i Jelling.

Maria Almind

Maria Almind

Marketingansvarlig

e-mail: [email protected]
tlf: +45 31 20 23 33

Maria har en HD i afsætning og marketing management. Hun har tidligere arbejdet i elektronikbranchen som produkt-og marketingansvarlig og i reklamebranchen som chefkonsulent. Maria er ansvarlig for marketing og kommunikation i European Protein.

Maria Friis Sørensen

Maria Friis Sørensen

Marketingkoordinator

e-mail: [email protected]
tlf: +45 40 11 93 34

Maria er uddannet grafiker og digital konceptudvikler, og har tidligere arbejdet indenfor markedsføring i revisionsbranchen. Hun visualiserer og kommunikerer de gode resultater, producenterne opnår igennem bedre tarmsundhed for dyrene.

Alex Sørensen

Alex Sørensen

Teamleder i produktionen

e-mail: [email protected]
tlf: +45 21 54 13 34

Alex er ansvarlig for produktionsteamet. Han er uddannet landmand og har et landbrug ved siden af sin stilling som teamleder i produktionen. Alex står for produktionen og for at optimere processer på fabrikken i Jelling.

Oleksii Smilianets

Oleksii Smilianets

Produktionsmedarbejder

e-mail: [email protected]

Oleksi arbejder med overvågning af produktionen og prøvetagning for at sikre en ensartet og høj kvalitet af produkterne. Han sørger for, at produktionen får tilført de nødvendige råvarer og bidrager til pakning af det færdige produkt.

Jevgen Vorobyov

Jevgen Vorobyov

Produktionsmedarbejder

e-mail: [email protected]

Jevgen arbejder med overvågning af produktionen og prøvetagning for at sikre en ensartet og høj kvalitet af produkterne. Han sørger for, at produktionen får tilført de nødvendige råvarer og bidrager til pakning af det færdige produkt.

Oleksandr Pershko

Oleksandr Pershko

Produktionsmedarbejder

e-mail: [email protected]

Oleksandr arbejder med overvågning af produktionen og prøvetagning for at sikre en ensartet og høj kvalitet af produkterne. Han sørger, for at produktionen får tilført de nødvendige råvarer og bidrager til pakning af det færdige produkt.

Bogdan Tanasa

Bogdan Tanasa

Produktionsmedarbejder

e-mail: [email protected]

Bogdan arbejder med overvågning af produktionen og prøvetagning for at sikre en ensartet og høj kvalitet af produkterne. Han sørger for, at produktionen får tilført de nødvendige råvarer og bidrager til pakning af det færdige produkt.

Daniel Mircea Todea

Daniel Mircea Todea

Produktionsmedarbejder

e-mail: [email protected]

Daniel står for rengøring af fabrikken i Jelling. Han sørger for at både kontor, laboratorie og produktion er pænt og præsentabelt.

OM EUROPEAN PROTEIN

European Protein er en dansk familieejet protein producent. Vi arbejder for at fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2011, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

European Protein GMP+ certificate

European Protein er GMP+-certificeret

HOVEDKONTOR

Vorbassevej 12, 6622 Bække, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

FABRIKKER

Danmark
Mangehøje 4, 7300 Jelling, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

Ukraine
222-a Vokzalna Street, Rokytne 09600, Kyiv Region, Ukraine
+38 044 390 40 54, [email protected]

USA
1201 N Ellis Rd #7055, Sioux Falls, SD 57107, USA
+1 605-338-9775, [email protected]