fbpx

Avler sundhed med lokalt protein

For medejer og driftsleder René Hansen er sunde og holdbare søer omdrejningspunktet for Trøllundgaard Avl og Opformering. Meget lig de fleste avlere.  Men én ting adskiller sig.  Nemlig valget af proteinkilde, som Rene bruger til at komme i mål med at øge sundheden.

 

Avler sundhed med lokalt protein

Om bedriften

Trøllundgaard Avl og Opformering råder over tre ejendomme: so-ejendommen Gilbjerggaard, der rummer alle avls-og renracede dyr, Trøllundgaard med krydsningssvin og slagtesvin og en tredje ejendom med slagtesvin. Dertil kommer cirka 1.000 hektar jord ved Billund. Virksomheden beskæftiger 14 medarbejdere, og selve soholdet består af 700 DanBred-søer til Yorkshire-avl.

Søerne fodres med hjemmeblandet vådfoder tilsat EP199, og smågrisene fodres med tørfoder tilsat EP200.

Sundhed avler kvalitet til kunderne

René Hansen ser en af sine fornemste opgaver i at øge sundheden for sin besætning:

– Én af de udfordringer, vi har som avl og opformering er, at vi har nogle meget unge dyr, vi har en ung besætning – og derfor vil jeg gerne hjælpe med, at vi skaber en stabil sundhed ved vores dyr.

Og stabilitet er ikke kun vigtig for produktiviteten, men også for kvaliteten af de dyr, der sendes ud til landmænd i hele verden:

– Det vigtigste er, at vi laver en ordentlig kvalitet til vores kunder. Vores kerneprodukt er at sælge avlsdyr til landmænd i både ind-og udland, vi laver også orner til KS-stationer, så det vi gerne vil sælge er egentlig en god kvalitet. Sundhed, at det er nogle gode stærke dyr, der kommer fra Trøllundgaard, og at vores kunder bliver glade for dem,  fortæller driftslederen.

Derfor valgte René i 2020 at bruge en ny lokal proteinkilde for at få en større stabilitet og bedre sundhed.

Avler sundhed med lokalt protein

Raps-og tang går mund-til-mund hos avlere

I 2020 blev den jyske avler anbefalet at prøve en ny proteinkilde bestående af fermenteret raps og tang til sine søer. Anbefalingen kom fra en kollega i branchen, som allerede havde gode erfaringer med at fodre det fermenterede protein, EP199, fra European Protein, til sine søer. Trøllundgaard kendte i forvejen til European Protein, fordi besætningens smågrisene gennem 8 år, var blevet fodret med sojaproteinet EP200.

Og det blev startskuddet til at prøve det fermenterede raps-og tangprotein EP199 til soholdet, fortæller avleren:

– Vi fik egentlig anbefalet EP199 fra nogle af vores avlerkollegaer, der også bruger det (EP199). Fodring af raps og tang til søer er jo lidt vildt, men jeg tror også, at det er på fodersiden, vi skal finde ud af, hvordan vi får vores dyr til at yde det bedste, vi kan, og det er også dér, hvor vi har en del med klimabelastningen.

Ifølge Global Feed LCA Institute (GFLI) og fodermiddeldatabasen (SEGES) har almindelig sojaskrå leveret i Danmark en klimabelastning på 6,09 kg CO2e per kilo. Når sojaskrå udskiftes med EP199 spares mindst 80% af CO2e-aftrykket(kilde: LCA data produceret af Bureau Veritas for European Protein).

Gevinsten ved sunde søer

Efter brug af EP199 til først sopolte og drægtige i december 2020, og herefter diegivende søer i april 2021, melder René Hansen om gode resultater:

– Det, vi har set, efter vi er begyndt med EP199 i vores sobesætning, det er, at der er lidt mere stabilitet ved søerne, og der er ligesom en god malkeevne i farestalden. Vi har kunnet gå ned i sojaiblandingsprocent, efter vi er begyndt med EP199.

Skiftet fra sojaskrå til raps og tang har også fået betydning for proteinniveauet på hele ejendommen:

– Generelt har vi sænket vores proteinniveau på hele so-ejendommen, efter vi er begyndt med EP199, og det er selvfølgelig noget, der betyder noget økonomisk.

Trøllundgaard er langt fra alene om at kunne reducere proteinindholdet i sine blandinger. Flere so-producenter melder om et lavere proteinbehov efter introduktion af EP199 i sofoderet.

 

Avler sundhed med lokalt protein

Målbar effekt på søernes tarmsundhed

I samarbejde med Københavns Universitet og European Protein fik Trøllundgaard taget prøver af søernes tarmflora før brugen af EP199 og efter fem måneders brug af EP199. Prøverne skulle vise, hvor stor en indflydelse EP199 havde på diversiteten af bakterier i tarmens mikroflora. En høj diversitet er nemlig kædet til en høj sundhed.

Jo mere divers soens tarmflora er, desto sværere har udefrakommende bakterier ved at etablere og opformere sig i tarmen. Og det gør soen mere modstandsdygtig.

Trøllundgaard var ikke alene om at deltage i forsøget med fokus på tarmsundhed. I alt 38 danske sobesætninger fik i perioden 2020 – 2022 taget blod- og gødningsprøver for at dokumentere ændringerne i tarmflora før brug af EP199 og efter fem måneder.

Vil du vide mere om, hvordan EP199 virkede for de 38 griseproducenter? Så tilmeld dig seminaret i Fredericia den 3. oktober 2023 kl. 12-17 her.

Brug af EP199 

EP199 tilsættes først i polte- og drægtighedsfoderet med 6%. Når de drægtige søer flyttes til farestalden, øges inklusionen til 9% gennem diegivningsperiooden, hvorefter det igen sænkes til 6%.  

Om EP199 

EP199 består af fermenteret raps-og tang. Tilskudsproteinet erstatter andre proteinkilder og bidrager til en bedre udnyttelse af næringsindholdet i det totale sofoder. EP199 øger beviseligt tarmfloraens diversitet og giver mindre plads til, at uønskede bakterier kan slå sig ned og opformere sig. Derfor reduceres bakterietrykket fra so til pattegris og i besætningen generelt.  

Kan du også bruge større mælkeydelse og stabilitet?

Så udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig på mail eller telefon – helt uforpligtende.

OM EUROPEAN PROTEIN

European Protein er en dansk familieejet protein producent. Vi arbejder for at fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2011, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

European Protein GMP+ certificate

European Protein er GMP+-certificeret

HOVEDKONTOR

European Protein A/S
Vorbassevej 12, 6622 Bække, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]
CVR. 33643675

FABRIKKER

Danmark
Mangehøje 4, 7300 Jelling, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

Ukraine
222-a Vokzalna Street, Rokytne 09600, Kyiv Region, Ukraine
+38 044 390 40 54, [email protected]

USA
1201 N Ellis Rd #7055, Sioux Falls, SD 57107, USA
+1 605-338-9775, [email protected]