fbpx
Finsk grisekød fører an i klimaløbet 

Billede: Daniel Klockars arbejder med foder til smågrise, søer og slagtesvin hos A-Rehu, et datterselskab til den finske kødproducent Atria. Virksomheden arbejder på at erstatte soja i grisefoder som led i at reducere svinekødets klimapåvirkning.

Finsk grisekød fører an i klimaløbet 

Kødproducenten Atria har haft succes med at skabe sojafri foderkoncepter til konventionelle grise. Værktøjskassen består af lokale proteinkilder og mælkesyrefermenteret protein. 

Fokus på at nedbringe CO2 i grisekød 

Den største bidragyder til CO2e i kødproduktion er foder. Som et resultat heraf fokuserer Atria og dets foderproducent A-Rehu på at reducere CO2-udledningen fra foderet for at blive den mest bæredygtige kødproducent i Norden. Midlerne til at nå målet inkluderer mere lokalt producerede afgrøder, brug af biprodukter og udelukkelse af soja i grisefoder. 

Vi har interviewet Daniel Klockars, Account Manager for smågrisefoder, sofoder og slagtegrisefoder hos A-Rehu, for at lære mere om den finske tilgang til fodring for reduceret CO2-udledning. 

Sojafrit grisekød med lavere CO2-aftryk 

Atria har gennemført forsøg med en ny sojafri foderstrategi for at teste, hvor meget mindre klimapåvirkningen af grisekød bliver, når der ikke er soja i foderet. Resultaterne viser, at sojafrit grisekød har en betydeligt lavere CO2-udledning end kød fra grise fodret med soja. Præcis hvor meget A-Rehu har formået at reducere udledningen, er endnu ikke offentliggjort:  

 Sojafrit grisekød har en endnu lavere CO2-udledning end kød fra grise, der fodres med afskovningsfri soja. Vi gennemførte forsøget over to år, og i de kommende år vil vi introducere det til resten af vores ejere, siger Daniel Klockars. 

CO2-udledninger på emballagen 

På Atrias kødindpakning vises CO2-udledningen, så forbrugerne kan sammenligne udledningen fra forskellige typer af kød. Men CO2-mærkning kræver uddannelse af forbrugerne – en kommunikationsopgave, som Atria påtager sig: 

  Forbrugerne har ingen reference til klimaudledninger på emballagen – de har intet at sammenligne med. For eksempel er et gammelt udtryk som GMO-frit, som industrien har kommunikeret i årevis, stadig ukendt for mange forbrugere. Hele industrien har en opgave foran os, understreger Daniel. 

Finsk grisekød har CO2 mærkning på grisekød

Billede: Aktuel kødindpakning fra Atria med CO2-udledning på 2,1 kg/600 gram grisekød

Sojafrie slagtegrise 

I Finland fodres 83 procent af slagtegrisene med vådfoder. Trenden med vådfoder startede for cirka 30 år siden, da biprodukter fra mælkeproduktion og mask blev brugt i grisefoder for at reducere foderomkostningerne. 

Vådfoder har været en af hovedårsagerne til, at finske producenter kan erstatte soja med et billigere alternativ til slagtegrise:   

I de sidste 5-6 år har vi fodret med sojafrit foder til slagtegrise fra 30 til 100 kilo. Vi bruger mask i stedet for sojaskrå, med 41 procent protein og 23 procent tørstof. Masken er et biprodukt af stivelse- og ethanolproduktion. Masken bruges til 90-95 procent af vores landmænds slagtegrise. Til produktion af slagtegrise anvendes cirka 178 liter mask, der reducerer kornbehovet med 23 kilo og tilskudsfoder med 22 kilo.  

Både tilskudsfoder og mask, som anvendes til slagtegrise, produceres og blandes af A-Rehu. 

To procent soja i finsk foder 

Erstatning af sojaskrå til slagtegrise er én ting, men erstatning af sojaprotein til smågrise og søer, er en helt anden udfordring. 

Smågrise har umodne tarme, hvilket reducerer deres fordøjelsesevne, og søer har brug for næringsrigt foder for at understøtte mælkeproduktionen under diegivning. Selvom der fodres med en vis mængde mask til smågrise og søer, forbliver soja en fremragende kilde til protein og essentielle aminosyrer for både smågrise og søer på trods af dens klimapåvirkning: 

I dag består det gennemsnitlige grisefoder af cirka to procent soja – primært fodret under fravænning. Soja er stadig en god proteinkilde for smågrise. Vi bruger det fermenterede sojaprotein, EP200, i vores tilskudsfoder, og en stor del af de to procent soja i grisefoderet kommer fra EP200. 

Sammenlignet med Atria, udgør soja 10-15 procent1 af danske grises foder(kilde 1 https://www.danishcrownprofessional.com/viden/ansvarlig-sojaproduktion-skal-beskytte-regnskoven/ )

Derudover bruger det finske foderfirma mælkesyrefermenteret rapsskrå, EP100i, til smågrise og mælkesyrefermenteret rapsskrå og tang, EP199, til søer for at understøtte sundhed, et diverst tarmmikrobiom og en høj mælkeproduktion. 

Den mælkesyrefermenterede soja, raps og tang kommer fra den danske producent, European Protein, som producerer tilskudsfoder til smågrise og søer fra dets fabrikker i Danmark, Ukraine og USA.  

Et skridt foran  

I 2018 valgte Atria at certificere al sin soja gennem Roundtable for Responsible Soy (RTRS), men har siden taget det et skridt videre og sat sig et mål om helt at eliminere soja fra grisefoderet. 

A-Rehu har også testet alternativer som majs, kartoffelprotein, græs og ærter for at finde lokale foderløsninger, men protein fra kartofler og græs bliver ikke en løsning for foderproducenten: 

Vi bruger ærter, men primært til fjerkræ ikke til grise. Desværre dækker den nuværende produktion af ærter i Finland ikke vores behov. Men da gødningspriserne steg forrige år, og kornpriserne faldt, begyndte flere landmænd at producere ærter og hestebønner, så i år bliver et godt ærteår. Kartoffelprotein er også interessant for grise, men desværre for dyrt, ligesom græsprotein, ifølge Daniel. 

Atria has tried different protein sources to replace soy

Fermenteret protein til sojafri produktion  

 I 2013 begyndte den første finske landmand at fodre med fermenterede proteiner fra Danmark, og sidste år fejrede gården sit 10-års jubilæum med det fermenterede rapsprotein EP100i. Den samme gård var først til at bruge fermenteret raps- og tangprotein, EP199, til sine søer, og bruger det stadig med gode resultater. A-Rehu planlægger nu at bruge EP100i og EP199 direkte i sine tilskudsfoderblandinger for at sænke sojaproteinniveauet: 

 

EP100i er godt til sojafri smågrise, fordi vi får et højt proteinindhold. En landmand, der havde udfordringer med specifikke bakterier, kørte forsøg med EP100i og ringede efterfølgende og sagde til mig: ‘Måske taler de sandt i Danmark’, så han var godt tilfreds. Vi bruger EP100i op til 30 kilo, siger Daniel og forklarer sin plan for raps- og tangproteinet EP199: 

 

EP199 bruges til søer, og vi sigter mod at bruge det direkte i tilskuddet til søer. Vi kan se, at EP-produkter er meget effektive mod Lawsonia. Medicinforbruget falder, og vi har færre tilfælde af diarré. Så det er et godt foder, konkluderer Daniel. 

Ifølge European Protein og Københavns Universitet øger fermenterede proteiner den bakterielle diversitet i tarmmikrobiomet, hvilket giver mindre plads til at patogene bakterier kan kolonisere og dominere mikrobiomet.   

 

Erstatning af soja med fermenteret rapsskrå 

Fermenterede proteiner bestående af raps, raps kombineret med tang eller soja fra European Protein har en lavere klimapåvirkning end sojaskrå og sojaproteinkoncentrat. 

Erstatning af konventionelt sojaskrå til søer med fermenteret rapsskrå og tang, EP199, reducerer klimapåvirkningen med 89 procent fra 6.218 CO2e/kg foder (SEGES, GFLI-data) til 0.711 CO2e/kg foder (Bureau Veritas, 2023). Hvis det anvendte sojaskrå er certificeret afskovningsfrit, reduceres det med 40 procent. 

Erstatning af sojaproteinkoncentrat til smågrise med fermenteret rapsskrå, EP100i, reducerer den miljømæssige påvirkning med 92 procent fra 9.089 CO2e/kg foder (SEGES) til 0.686 CO2e/kg foder (Bureau Veritas, 2023). Hvis sojaproteinkoncentratet er certificeret afskovningsfrit, reduceres det med 65 procent. 

Erstatning af traditionelt sojaproteinkoncentrat med fermenteret sojaprotein, EP200, reducerer påvirkningen med 63 procent fra 9.088 CO2e/kg foder (SEGES) til 3.360 CO2e/kg foder (Bureau Veritas, 2023). Hvis den anvendte sojaproteinkoncentrat er certificeret afskovningsfri, reduceres det med 57 procent. 

For at få en præcis vurdering af den potentielle CO2e-besparelse, kan du bede din sojaleverandør om klimadata for dine nuværende foderløsninger. 

Figur: EP100i, EP200 og EP199: Product Environmental Footprint beregning af Global Warming Potential (GWP) for fermenteret tilskudsfoder fra vugge til port hos European Proteins fabrik i Danmark i bulk. Beregnet af Bureau Veritas HSE Denmark ifølge LCA og PEF core rules fra ISO 14025:2006 og EU COM EF Annex 1 og 2, 2023, version 1.1. Beregningen af GWP-værdier opdateret løbende og bliver revideret i takt med at processer og inputs optimeres. Generelle data for sojaproteinkoncentrat: Kilde, SEGES, Fodermiddeltabel ved port i Danmark

Flere fibre og lange haler 

Finland er kendt for sin proaktive politik på dyrevelfærd, og lange haler har i mange år været standard på finske gårde: 

Vi har haft lange haler i lang tid, og udfasningen af zinkoxid har ikke været en udfordring. Vi er vant til at tackle udfordringer og bruger legetøj, meget plads per gris og andre former for aktivering. 

Forskellige typer fibre er i fokus hos A-Rehu. Fiberindholdet justeres individuelt fra gård til gård, men fibermængden øges typisk på gårde, der oplever udfordringer: 

Vi bruger mange forskellige fibertyper. Når vi ser på det anbefalede fiberindhold, ligger vi lidt højere, hvilket vi bruger som en forebyggende foranstaltning mod halebid. Fibre giver velvære og en følelse af mæthed. Hvis grisene ikke bliver fodret ofte, hjælper fibre med at reducere sult og halebid, siger Daniel. 

 

Opfordrer landmænd til at kontrollere for toksiner  

Ifølge Daniel skyldes mange tilfælde af halebid toksiner i foderet, og grise er mere følsomme over for dem end andre dyr. Han opfordrer derfor landmænd til at analysere for toksiner i råvarerne: 

 DON-niveauerne steg i byg og hvede sidste år, så vi bruger toksinbinder direkte i tilskudsfoderet. Men også i færdigfoder. Mange halebid kommer fra toksiner. Det er skræmmende at se på toksinniveauerne. Det er ikke det samme med kyllinger og kvæg – de er mere tolerante over for toksiner. Så du skal i gang, hvis du ikke allerede analyserer for toksiner i råvarerne. 

Atria Group er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for kød- og fødevareindustrien. Sidste år fejrede Atria en madrejse, der begyndte for 120 år siden på finske familiegårde, og hvis opskrift vil vare i generationer: God mad – bedre humør. Atria producerer kød fra fjerkræ, grise og kvæg.  

Kooperativet består af lige under 300 gårde med cirka 23.000 søer. Datterselskabet A-Rehu producerer foder til fjerkræ, kvæg og grise. A-Rehu arbejder for at reducere og erstatte brugen af soja med lokale og mere bæredygtige foderkilder. Gå til www.atria.com for mere information.

BLIV EN DEL AF LØSNINGEN

Foder udgør op til  70 procent af grisens CO2e-udledning. MEd fermenterede proteiner i grisefoderfet kan du blive en del af morgendagens løsning – allerede i dag.

Hvis du vil vide mere omkring fermenteret protein til grise, så udfyld formularen herunder og vi kontakter dig på mail eller telefon.

OM EUROPEAN PROTEIN

European Protein er en dansk familieejet protein producent. Vi arbejder for at fremme sundheden og produktiviteten for dyr igennem funktionelle og bæredygtige proteiner. Virksomheden blev grundlagt i 2011, og har i dag produktion i både Danmark, Ukraine og USA.

European Protein GMP+ certificate

European Protein er GMP+-certificeret

HOVEDKONTOR

European Protein A/S
Vorbassevej 12, 6622 Bække, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]
CVR. 33643675

FABRIKKER

Danmark
Mangehøje 4, 7300 Jelling, Danmark
+45 75 38 80 40, [email protected]

Ukraine
222-a Vokzalna Street, Rokytne 09600, Kyiv Region, Ukraine
+38 044 390 40 54, [email protected]

USA
1201 N Ellis Rd #7055, Sioux Falls, SD 57107, USA
+1 605-338-9775, [email protected]